Ga naar belangrijkste inhoud

Diergaarde Blijdorp is meer dan alleen een leuk dagje uit om dieren te bekijken. Bezoekers beleven bij ons de natuurlijke leefomgeving van diersoorten en krijgen informatie over het behoud van biodiversiteit. Als we niets doen, verdwijnen diersoorten en dat vraagt om actie. Diergaarde Blijdorp wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen door, samen met anderen, het voortouw te nemen op het gebied van soortbehoud en natuurherstel.

De urgentie en de gewenste oplossingsrichting omschrijven wij in het Masterplan 2050. We hanteren daarin vier guiding principles: Stop the Loss, Reverse the Red, Brighten the Blue en Expand the Green.Wij doen onderzoek, geven educatie en doen mee aan internationale populatiemanagementprogramma’s. Soortbehoud en natuurherstel gaan hand in hand gaan. Het één kan niet zonder het ander, dus vormen deze twee onze strategie. ‘Together we bring nature back to life’.

Hoe? Ontdek ons verhaal in 1,5 minuut

Diergaarde Blijdorp kan niet het hele dieren- en plantenrijk redden. We richten ons op tien dier- en plantsoorten: de TIEN. Het is onze missie dat deze tien dier- en plantsoorten in 2050 niet langer staan aangemerkt als ‘Bedreigd’ op de IUCN Red List. Waarom deze tien? Voor sommige dieren zijn we al jarenlang de coördinator van internationale populatiemanagementprogramma. Voor andere zijn we leidend op het gebied van onderzoek. Voor enkele soorten zijn we één van de weinigen die ze houden.

De tien soorten:

  • Rode panda
  • Rüppells gier
  • Dwergnijlpaard
  • Antilliaanse leguaan
  • Vleet
  • Aziatische olifant
  • Kroeskoppelikaan
  • Doktersvis
  • Annam waterschildpad
  • Rwanda warm waterlelie

Veel natuurgebieden hebben het zwaar te verduren. Allemaal op hun eigen manier. Natuurherstel in deze regio’s is essentieel om bedreigde dier- en plantsoorten te behouden. In onze impactgebieden bundelen we alles samen. Zoals in het Oceanium waar telkens één of meerdere soorten centraal staan en waar we hun pracht en kracht laten zien en ervaren, maar ook hoe we werken aan het herstel. Voor deze impactgebieden geven we aan wat de impact van Diergaarde Blijdorp is.

In Oost-Afrika zijn er grote ecologische problemen. Woestijnvorming en stroperij teisteren het gebied. De Rüppells gier is een soort die het zwaar heeft. Diergaarde Blijdorp is Europees stamboekhouder en werkt volgens de One Plan Approach van de IUCNaan het voorkomen van het uitsterven van de Rüppells gier. Samen met het Peregrine Fund monitoren we de nog bestaande wilde populaties en kijken we welke gebieden geschikt zijn voor herintroductie. In onze Diergaarde beleef je Afrika door de ogen van de gier. Op de fly-over kom je op ooghoogte met giraffen, zebra’s, neushoorns en gieren.

West- en Centraal Afrika bestaat uit regenwoud. Deze regio kenmerkt zich door politieke instabiliteit, mijnbouw en een zeer snelgroeiende bevolking. Verder wordt het gebied geteisterd door de gevolgen van onze menselijke consumptiehonger die tot veel boskap leidt. Eén van de getroffen diersoorten is het dwergnijlpaard. Samen met IBREAM werkt Blijdorp aan onderzoek naar het dwergnijlpaard in het wild en in de dierentuinen. Diergaarde Blijdorp creëert bewustwording van de impact van ons consumptiepatroon. In de African Jungle verdwaal je in een groene oase. Het is een smeltkroes van dieren die je hoort, ziet, voelt en ruikt.

De Aziatische olifant is 85% van zijn leefgebied verloren. De populaties leven erg versnipperd. Er zijn diverse oorzaken, maar eigenlijk worden alle bedreigingen veroorzaakt door conflict tussen mens en dier. Diergaarde Blijdorp heeft de rol als coördinator van het internationale populatiemanagementprogramma. Samen met Wageningen University & Research werken we aan een set genetische data voor de Aziatische olifant. Die gebruiken we om een genetische tool te ontwikkelen waarmee we wilde populaties nauwgezet volgen. In de Diergaarde loopt het olifantengebied middels een oliduct door het park. Daardoor wordt hun leefgebied groter en ontmoeten de bezoekers ze op meer plaatsen.

De Noordzee is de drukste zee ter wereld en haar kusten liggen aan de dichtstbevolkte gebieden.  Overbevissing en destructieve visserijpraktijken tasten de mariene ecosystemen aan. Ons Oceanium is zeer geschikt om relevant onderzoek te doen naar de schadelijke effecten. De vleet verkeert in een zorgwekkende situatie. De populaties zijn dramatisch afgenomen. Als wetenschappelijk instituut, brengen wij partijen bij elkaar voor een gezonde zee. In het Oceanium doorkruist de haaientunnel het grootste aquarium voor Noordzee vissoorten. Sommige dieren, zoals de vleet, zijn echter te groot. Die beleef je via een augmented reality experience.

Het behoud en herstel van de biodiversiteit aan de Caraïbische kust en in de zeeën vormen een complexe uitdaging. Kustecosystemen worden bedreigd door verstedelijking, ontbossing en vervuiling. De introductie van uitheemse soorten vormt een bedreiging voor inheemse biodiversiteit.Op Bonaire werken we aan een Diergaarde Blijdorp Hub. We zijn de enige dierentuin met een totaalfocus op dier- en plantsoorten uit de Cariben.We zijn één van de weinige dierentuinen die de Antilliaanse leguaan houdt. In de Diergaarde loop je via een koraalrif langs aquaria met levend koraal richting de Caraïbische kust.

Het Himalayagebergte staat onder druk vanwege bevolkingsgroei en de aanleg van waterkrachtcentrales. De rode panda’s zijn bedreigd; hun leefgebied raakt meer versnipperd en voedselbronnen worden kleiner. Diergaarde Blijdorp is GSMP Convenor voor de rode panda. We overzien daardoor de wereldpopulatie rode panda’s in dierentuinen. In de Forest Guardian in de Diergaarde ervaar je hoe we samen met Red Panda Network dit dier behouden voor de toekomst. We bouwen een kwekerij na op kleine schaal. Hier zie je hoe we bomen kweken voor herbebossing.

Het rustige deel van Blijdorp met veel volwassen groen, is de ideale plek om even te zitten. Tegelijkertijd is dit de plek om op een interactieve manier bewustwording te creëren over de aanwezigheid van dieren, planten en ecosystemen in ons eigen land en in onze eigen stad. Wist je bijvoorbeeld dat de kroeskoppelikaan tot de vijftiende eeuw in Nederland leefde? Wij onderzoeken of er leefgebieden zijn om de kroeskoppelikaan te herintroduceren. Van deze soort zijn wij coördinator van het internationale populatiemanagementprogramma. De waterbuffer op ons voorplein staat model voor een duurzame omgang met water.

Wist je dat er diersoorten bestaan die zijn uitgestorven in het wild, maar nog wel in dierentuinen leven? Voor deze diersoorten zijn plekken als Blijdorp de laatste strohalm. Blijdorp creëert een ‘Last Resort’. Hier huisvesten we soorten waarvan er minder dan 1.000 individuen leven. Diergaarde Blijdorp werkt aan het voorkomen van het uitsterven van deze soorten. Voor een aantal ervan nemen wij de leidende rol. Een bezoek aan deze ‘Last Resorts’ maakt je bewust waar we op dit moment staan. In het Oceanium bevindt zich het Last Resort voor amfibieën, vissen en reptielen. In het huidige Maleise Bos die voor zoogdieren en vogels.

Onze Diergaarde omarmt zes essentiële pijlers die als een rode draad door onze organisatie lopen. Deze zes pijlers weerspiegelen onze toewijding aan het creëren van een unieke en betekenisvolle ervaring voor onze bezoekers en dragen bij aan een duurzamere wereld.

1. Dierenwelzijn

Een positief dierenwelzijn is de randvoorwaarde voor ons handelen. We monitoren het welzijn van de dieren structureel, dag en nacht. Samen met vooraanstaande onderzoekers zijn we blijvend op zoek naar verbeteringen gebaseerd op data. 

2. Onderzoek

Ons streven naar kennis en begrip van de natuur is onophoudelijk. We ondersteunen baanbrekend onderzoek en werken samen met wetenschappers om bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit wereldwijd.

3. Cultureel erfgoed

We erkennen en respecteren ons cultureel erfgoed en streven ernaar om de band tussen mens, natuur en cultuur te koesteren.

4. Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. We nemen maatregelen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, van energiebesparing tot afvalbeheer en het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag bij onze bezoekers.

5. Publiek

We willen een onvergetelijke bezoekerservaring bieden. Dit betekent het creëren van aantrekkelijke, informatieve en boeiende exposities die bezoekers dichter bij de natuur brengen.

6. Educatie

We streven naar het inspireren van een nieuwe generatie natuurbeschermers door middel van educatie. Onze programma's en interactieve tentoonstellingen bieden inzicht in de natuur en benadrukken het belang van behoud en herstel.