Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

Het is een confronterend gegeven dat de Aziatische olifant 85% van zijn oorspronkelijke leefgebied is verloren. Op dit moment wordt het aantal wilde Aziatische olifanten tussen de 30.000 en 50.000 geschat. Dat lijkt veel, maar de populaties leven erg versnipperd. De grootste, wilde populatie bestaat slechts uit 8.000 dieren en leeft in India. Er zijn diverse oorzaken, maar eigenlijk worden alle bedreigingen veroorzaakt door conflict tussen mens en dier (human wildlife conflict).

Zo wordt het bosgebied in India steeds kleiner als gevolg van de aanleg van plantages en andere groeiende landbouw. Daarnaast is verstedelijking een probleem. Olifanten en mensen raken in conflict, doordat leefgebieden steeds vaker aan elkaar grenzen. Verschillende olifantenpopulaties raken van elkaar vervreemd omdat ze in het wild elkaar niet meer tegenkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de aanwezige genetische diversiteit en de opbouw van immuniteit voor het dodelijke herpesvirus.

Als we in staat zijn om de Aziatische olifant te redden, dan redden we nog veel meer soorten in het kielzog van de olifant. Want olifanten zijn onmisbare eco-engineers, ofwel een paraplusoort. Diergaarde Blijdorp heeft de unieke rol als coördinator van het internationale populatiemanagementprogramma en levert zo een bijdrage aan het voortbestaan van deze iconische soort. Samen met Wageningen University & Research werken we aan één van de grootste sets van genetische data voor de Aziatische olifant. Deze data gebruiken we om een genetische tool te ontwikkelen waarmee we wilde populaties nauwgezet kunnen volgen.

We richten ons op het vergroten van het leefgebied. Het doel is dat we in 2050 hebben bijgedragen aan de realisatie van tien succesvolle corridors die leefgebieden met elkaar verbinden. Daarvoor gaan we actief donateurs werven.

Het doel is om geïsoleerde olifantenpopulaties weer in verbinding te brengen met elkaar. We richten ons niet alleen op olifanten, maar ook op tijgers, leeuwen en otters. Met de eerdergenoemde genetische tool kunnen we het succes van de aangelegde corridors bepalen. De corridors moeten er ook voor zorgen dat de wilde populaties weerbaarder worden tegen het dodelijke herpesvirus. Samen met Universiteit Utrecht werken we aan een vaccin tegen dit virus. Hiermee beschermen we populaties in dierentuinen beter tegen het virus, maar ook de wilde populaties mocht het toch hier ook misgaan.

  • In 2050 hebben we bijgedragen aan de realisatie van tien corridors in het wild.
  • We monitoren het succes van deze corridors met onze genetische tool.
  • In 2023 staat 57% van Nederland (Motivaction) positief ten opzichte van de wolf dicht bij ons leefgebied. In 2050 staat 90% positief ten opzichte van de wolf.
  • Per jaar doen 50.000 mensen mee aan het debat in ons debatcentrum. Hierdoor zorgen we voor een positievere houding van mensen ten opzichte van wilde dieren in hun nabijheid.

  • In 2050 zijn drie verschillende geïsoleerde olifantenpopulaties in het veld weer in verbinding gebracht met elkaar. Als antwoord op versnipperde leefgebieden.
  • Over vijf jaar hebben we een genetische tool ontwikkeld die in het veld wordt gebruikt, waarmee we de gezondheid van de wilde populaties Aziatische olifanten goed in kaart kunnen brengen.