Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

Wist je dat er diersoorten bestaan die zijn uitgestorven in het wild, maar nog wel in dierentuinen leven? Het klinkt raar, maar het is écht waar. Het zijn als het ware ‘de vergeten dieren’. Uit het oog, maar niet uit ons hart. Voor deze diersoorten zijn plekken als Blijdorp de laatste strohalm. Op dit moment is het vergroten van de populatie in dierentuinen het enige wat we kunnen en moeten doen. De rest komt later.

Op twee plekken in het park creëren we een ‘Last Resort’. Op deze plekken huisvesten we alleen soorten waarvan er in het wild nog minder dan 1.000 individuen leven. Diergaarde Blijdorp werkt aan het voorkomen van het uitsterven van deze verrassende en soms vergeten soorten. Wij hebben de plek, we kennen de urgentie. Vaak gaat het om de kleinere soorten waardoor wij de ruimte kunnen bieden.

Voor een aantal van deze soorten nemen wij de leidende rol. Samen met andere dierentuinen werken we aan het behoud van deze vergeten soorten en werken we samen met andere dierentuinen aan het vergroten van de populaties. Een bezoek aan deze Last Resorts maakt je bewust van waar we op dit moment staan. De zeldzaamheid van de dieren die je hier ziet, maakt het bijna een levend museum. Het is een unieke ervaring om oog in oog te staan met de laatste levende dieren. Maar bovenal is het een wake-up call. Als we ons gedrag niet veranderen, volgen er vele diersoorten. Dat willen we niet. En die urgentie mag iedereen écht tot in het hart voelen.

In het Oceanium bevindt zich het Last Resort voor amfibieën, vissen en reptielen. In het huidige Maleise Bos is het Last Resort voor zoogdieren en vogels. Maar niets is wat het lijkt, al laat de titel je denken dat het einde nabij is. Dit is juist de start van nieuw leven. Kwetsbaar leven, dat wel. De collectie in dit gebied wisselt aan de hand van het succes dat we hebben en de urgentie van het moment.

Over vijf jaar hebben we de start geïntegreerd van een back-up populatie voor drie verschillende dier- en/of plantsoorten, waarvan er nog minder dan 1.000 individuen in het wild voorkomen. In 2050 hebben we de populaties van deze diersoorten in dierentuinen verdubbeld.

Bekendheid creëren voor deze vergeten dieren. Ook deze dieren verdienen de aandacht. Juist deze. Want wat je aandacht geeft, groeit. In 2050 kent 70% van onze bezoekers onze drie vergeten dieren.