Ga naar belangrijkste inhoud

In 1856 huurden twee spoorwegbeambten, de heren van den Bergh en van der Valk, een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om hun verzameling exotische vogels onder te brengen. Deze hobby groeide uit tot de oprichting ‘De Rotterdamsche Diergaarde’ in 1857. Inmiddels, ruim 165 jaar later, is Diergaarde Blijdorp uitgegroeid tot een internationale natuurbeschermingsorganisatie die wereldwijd actief is in het behouden van soorten en herstellen van de natuur.

Diergaarde Blijdorp is een stichting zonder winstoogmerk en is door de Belastingdienst benoemd tot culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zij heet voluit: Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde.

Onze missie is Together We Bring Nature Back To Life.

De stichting heeft in totaal vier doelstellingen die zijn vastgelegd in de statuten.

  1. De instandhouding van het culturele erfgoed van de stichting;
  2. Het inspireren tot natuurbehoud in de breedste zin van het woord;
  3. Het behoud en herstel van biodiversiteit;
  4. Het bieden van een aangename recreatieve tijdsbesteding.

Diergaarde Blijdorp heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen van de Belastingdienst. Een organisatie wordt aangemerkt als ANBI wanneer het goede doel van algemeen belang is en de bestuurder of beleidsbepaler niet handelt alsof het geld persoonlijk bezit is. Eventuele winst die het goede doel genereert, dient opnieuw geïnvesteerd te worden in het algemeen belang.

 Als ANBI is Diergaarde Blijdorp vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Schenkingen die worden gedaan, komen daardoor volledig ten goede aan Diergaarde Blijdorp. Bovendien biedt het schenkers een gunstige manier om bij te dragen, aangezien periodieke schenkingen volledig aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

De uitdagingen om de natuur te behouden en herstellen zijn groot. Daarom werkt Diergaarde Blijdorp samen met verschillende organisaties wereldwijd.

De directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde wordt sinds 1 augustus 2017 gevormd door de heer E.J. Zevenbergen. Hiernaast heeft de Stichting een (onbezoldigde) Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden.

De beloning voor de directeur-bestuurder wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld, waarbij in het verleden altijd de Gemeente-CAO het uitgangspunt is geweest. Er zijn geen bonusregelingen. Hoewel de Diergaarde sinds 2013 officieel de Leisure-CAO volgt, zijn de salarissen voor de toen aanwezige medewerkers gegarandeerd volgens de op 1 april 2013 geldende schaalindeling van de Gemeente-CAO. Voor de sinds april 2013 aangenomen medewerkers is de Dierentuin-CAO (voorheen Leisure) van kracht.