Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

Diergaarde Blijdorp ziet natuur en dieren als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook wij, mensen, zijn verbonden met de natuur. Natuur om ons heen is daarom ook belangrijk voor ons welzijn.

Het relatief rustige deel van de Diergaarde, met veel groen, is de ideale plek om even een rustmoment te pakken. Tegelijkertijd is dit de plek om op een leuke, interactieve manier bewustwording te creëren over de aanwezigheid van dieren, planten en ecosystemen in ons eigen land en in onze eigen stad.

Wist je dat de kroeskoppelikaan tot de vijftiende eeuw in Nederland leefde? Wij onderzoeken of er geschikte leefgebieden in Nederland zijn om de kroeskoppelikaan te herintroduceren. Sinds kort zijn we de coördinator van het internationale populatiemanagement programma van deze soort.

De kroeskoppelikaan is in de Middeleeuwen uitgestorven in Nederland en de dichtstbijzijnde kolonies bevinden zich in Griekenland en Bulgarije. Samen met een aantal andere organisaties werkt Diergaarde Blijdorp hard aan een pilotproject om de soort te re-wilden in Nederland voor 2030.

Nederland en water: ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De waterbuffer op ons voorplein staat model voor een moderne, duurzame omgang met ons water. Wat kunnen wij zelf doen om water zo goed mogelijk op te vangen? En hoe kunnen we op andere manieren waterverspilling tegengaan? De vijf miljoen tuinen in Nederland zijn een groot potentieel voor kleinschalige natuur. Door tegels te wippen in je achtertuin of geveltuintjes aan te leggen kun je een grote impact hebben op de lokale biodiversiteit.

Via interactieve opdrachten en educatieve verhalen wordt duidelijk welke projecten in Nederland en Rotterdam spelen. Denk aan speurtochten, activiteiten buiten de tuin zoals een ‘strand of bos clean-up’, schoolprogramma’s en marketingacties. De initiatieven en verhalen die we in dit deel van de dierentuin tot leven brengen, kun je thuis omzetten in eigen actie.

Diergaarde Blijdorp bouwt zo een community van partners en burgers die werken aan het vergroenen van de stad Rotterdam en ons land. In dit impactgebied creëren we een plek waar mensen actief en met een goed gevoel bijdragen aan behoud en herstel van de natuur dichtbij.

  • Over vijf jaar zijn de vergunningen en het papierwerk op orde voor het uitzetten van de eerste kroeskoppelikaan.
  • In 2050 bestaat er een stabiele populatie kroeskoppelikanen in Nederland in het wild.

  • Over vijf jaar hebben we missievolle workshops met handelingsperspectief. Doel is 20.000 deelnemers per jaar met een diversiteit aan onderwerpen zoals het verhogen van de biodiversiteit en Ranger in eigen tuin.
  • Over vijf jaar zijn wij onderdeel van en deelnemer aan Platform Biodiversiteit Rotterdam.
  • Over vijf jaar heeft 70% van de bezoekers zijn of haar eigen tuin aangepast naar aanleiding van een bezoek aan Diergaarde Blijdorp.
  • Meetbaar door verkoop van 50.000 insectenhotels in 2030.
  • Meetbaar door de hoeveelheid vierkante meter gewipte tegels. Ook zijn we de host van het NK Tegelwippen.
  • Over vijf jaar hebben we met vijf Rotterdamse organisaties een manifest geschreven met betrekking tot meer biodiversiteit in de stad Rotterdam.
  • Over vijf jaar hebben we intensieve samenwerkingen met partijen als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Groen 010. 
  • In 2030 hebben we samenwerkingen gerealiseerd met consumentenplatforms en middelen zoals Dopper ten behoeve van bewustwording en handelingsperspectief.