Ga naar belangrijkste inhoud
Onderzoek

Dierentuinen zijn een belangrijke plek om onderzoek te doen. Veel onderzoeken, zoals gedragsobservaties, zijn moeilijk uit te voeren in de natuur omdat dieren bijvoorbeeld snel uit het zicht verdwijnen. Kennis over fysiologie, genetica, gezondheid en veterinaire zorg is makkelijker te verzamelen in een gecontroleerde omgeving en met dieren die gewend zijn aan contact met hun verzorgers. De kennis die we opdoen delen we zo veel mogelijk met natuurbehoudsprojecten wereldwijd.  De resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen we door middel van publicaties.

Genetische diversiteit is belangrijk voor dier- en plantsoorten om hun aanpassingsvermogen te behouden. Daarnaast kunnen populaties die genetisch weinig divers zijn problemen krijgen met erfelijke ziekten. Vandaar dat we in Blijdorp onderzoek doen naar hoe we genetische diversiteit het beste kunnen behouden en daarmee het uitsterven van bedreigde diersoorten voorkomen.

Gezonde dieren zijn uiteraard erg belangrijk om onze taken als dierentuin goed te kunnen uitvoeren. Vandaar doen we continu onderzoek naar bestaande en nieuwe gezondheidsproblemen bij onze dieren. In sommige gevallen hebben wilde populaties ook last van deze ziektes en draagt ons onderzoek bij aan gezondere wilde populaties.

In onze Diergaarde doen we geregeld gedragsonderzoek. We vergroten hiermee onze kennis over de behoeften, emoties en gedragingen van dieren en kunnen daardoor het dierwelzijn optimaliseren. Daarnaast kan een beter begrip van diergedrag ook bijdragen aan het behoud van de dieren in het wild.

Onze botanische onderzoeken zijn onderdeel van onze ambities op gebied van natuurbehoud. Wij zijn trots op de bevestiging van ons werk op dit vlak. Diergaarde Blijdorp heeft als eerste Nederlandse dierentuin het internationale keurmerk ‘BGCI Botanic Garden’ ontvangen. De Botanical Gardens Conservation International (BGCI) is een samenwerkend internationaal netwerk van botanische tuinen met als doel plantendiversiteit veilig te stellen voor het welzijn van mensen en de planeet.

Een ecosysteem is het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Onbalans in een gebied kan leiden tot het afnemen van biodiversiteit.