Ga naar belangrijkste inhoud

Met dit privacy statement willen we je laten weten welke persoonsgegevens Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde verzamelt en wat we hiermee doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten van Diergaarde Blijdorp zoals tickets, abonnementen, webshops, loyaliteitsprogramma’s en acties. Alle gegevens die je aan Diergaarde Blijdorp verstrekt zullen vertrouwelijk en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming worden behandeld.

1. Voor welke doelen verzamelt Diergaarde Blijdorp gegevens?

a. Abonnementen

Je abonnement wordt bij binnenkomst gescand. Ook als je abonnenmenthouderskorting krijgt, wordt je abonnement gescand om de geldigheid te controleren en de korting te verrekenen. Deze gegevens verwerken wij zodat we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren.

b. Loyaliteitsprogramma’s

Wanneer je jouw gegevens achterlaat om Blijdorp-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via onze website of via een link in onze e-mails.

We streven ernaar om onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij jouw gegevens om bijvoorbeeld onze website, app en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, gebaseerd op o.a. je aankopen en bezoekgedrag.

Wij verwerken hiervoor je aankoopgegevens, zoals het moment van de gekochte producten/diensten en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, woonplaats en e-mailadres. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

c. Reserveringen en bestellingen

Wanneer je een reservering of bestelling maakt, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, bezoek, een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling.

d. Acties en promoties

Diergaarde Blijdorp biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt Diergaarde Blijdorp de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan je toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Diergaarde Blijdorp die zich bezighouden met deze acties, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor onze loyaliteitsprogramma's.

e. Vragen en klachten

Wanneer je Diergaarde Blijdorp een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via social media of per post contact opneemt met ons dan vragen wij je contactgegevens voor de afhandeling.. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Diergaarde Blijdorp die zich bezig houden met de afhandeling van jouw vraag of klacht.

f. Het bezoek van onze websites

Om je bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maakt Diergaarde Blijdorp gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze websites bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat je die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Cookies worden ook gebruikt om op basis van jouw gedrag op de website je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

g. Inloggegevens

De gegevens die je hebt ingevoerd bij het aanmaken van een account gebruiken we om je beter van dienst te zijn en in de toekomst jouw voorkeuren te onthouden.

h. Blijdorp-App

Diergaarde Blijdorp meet het gebruik van applicaties en gebruikt daarbij de verstrekte locatie-informatie (GPS), alleen om de dienstverlening naar de bezoeker te verbeteren. Bezoekers die zich in de Diergaarde bevinden ontvangen bijvoorbeeld informatie op maat als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

i. Sollicitatiedoeleinden

Als je solliciteert voor een functie bij Diergaarde Blijdorp gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de sollicitatieprocedure.

j. Cameratoezicht

Voor de veiligheid van mens en dier is er verspreid op het terrein van Diergaarde Blijdorp cameratoezicht.

k. Onderzoek

Voor of na je bezoek kun je een enquete van Diergaarde Blijdorp ontvangen. Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.

Diergaarde Blijdorp kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Diergaarde Blijdorp geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Diergaarde Blijdorp diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan het verzenden van ons tijdschrift, het uitvoeren van het bezoekersonderzoek of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Diergaarde Blijdorp zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Je kunt opvragen welke gegevens Diergaarde Blijdorp over je heeft vastgelegd en waarvoor deze gebruikt worden via privacy@diergaardeblijdorp.nl. Je kunt gegevens laten corrigeren en verwijderen na een inzage via dit emailades.

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Heb je vragen over dit privacy statement of je persoonsgegevens? Of wil je een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens? Diergaarde Blijdorp heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld waar je met deze vragen en klachten bij terecht kunt. Deze is te bereiken op privacy@diergaardeblijdorp.nl of per post via Diergaarde Blijdorp, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 532, 3000 AM Rotterdam.

Het Diergaarde Blijdorp privacy statement kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent.