Ga naar belangrijkste inhoud

Onze missie is eenvoudig en krachtig. Onze planeet heeft te kampen met ernstige ecologische uitdagingen en wij voelen de opdracht om te helpen het tij te keren. Het behoud van biodiversiteit, het herstel van ecosystemen en het bevorderen van duurzaamheid vormen de kern van ons streven.

De generatie die nu wordt geboren, is in 2100 erfgenaam van de wereld die wij vandaag met elkaar vormgeven. Het is onze verantwoordelijkheid om nú in actie te komen voor de natuur en biodiversiteit, zodat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een gezonde en evenwichtige planeet.

Het is cruciaal dat wij ons bewust zijn van onze impact op de aarde en haar kostbare ecosystemen. De liefde voor de natuur, die wij ten diepste voelen, brengen wij graag over. Want waar je van houdt, wil je beschermen.

Missie:

Together we bring nature back to life

Ambitie:

In 2050 heeft Diergaarde Blijdorp aantoonbaar bijgedragen aan het redden van tien (ernstig) bedreigde dier- en plantsoorten.

Alles wat je bij ons ziet, is er niet zonder reden. In onze 166-jarige geschiedenis bouwden we veel expertise op. In diezelfde 166 jaar kreeg de natuur het steeds zwaarder. Het stoppen van het verlies aan biodiversiteit is een opdracht voor ons allemaal. Wij pakken daarin onze verantwoordelijkheid. Wij zijn er van overtuigd dat wij met onze opgebouwde expertise relevanter zijn dan ooit. Hoe wij dat precies zien? Dat leggen we je uit. Maak je samen met ons het verschil? We nemen je mee in onze aanpak.

Diergaarde Blijdorp neemt het voortouw in het inspireren en activeren van mensen, op het daadwerkelijk behouden van soorten én herstellen van de natuur. We geloven dat soortbehoud en natuurherstel hierin hand in hand gaan. Het één kan niet zonder het ander en daarom vormen deze twee samen onze strategie. Het gaat ons om aantoonbare impact aan de hand van onze ‘guiding principles’. We werken samen met andere partijen die bij willen en kunnen dragen. De Diergaarde steunt verschillende natuurbeschermingsprojecten. Op plekken waar dat nodig is, zetten we onze eigen projecten op om de natuur, ver weg of dichtbij, te herstellen. Uiteraard altijd in samenspraak en samenwerking met lokale partijen en plaatselijke bevolking.

Waarom deze 10 soorten? Voor sommige dieren zijn we al jarenlang de coördinator van het Europese of internationale populatiemanagementprogramma. In deze rol zorgen we voor een gezonde populatie van de soort in tuinen zoals Diergaarde Blijdorp. In veel gevallen dienen deze populaties als back-up wanneer de wilde populatie is uitgestorven of als populaties versterkt moeten worden. Vanuit deze coördinerende rol hebben we een groot netwerk opgebouwd en veel kennis opgedaan rondom deze diersoorten. Voor andere zijn we al jaren leidend op het gebied van onderzoek. Last but not least: voor een aantal van deze soorten zijn we één van de weinigen in de wereld die ze houden. Dat betekent ook dat we één van de weinige kennishouders zijn. Wij kunnen daarom van grote waarde zijn. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd hebben we de mogelijkheid om impact te maken.

Onze TIEN leven allemaal in een bepaald gebied. Natuurgebieden welteverstaan, die het helaas zwaar te verduren hebben. Allemaal op hun eigen manier. Natuurherstel in deze gebieden is essentieel om de toekomst van onze TIEN daadwerkelijk te kunnen waarborgen. In onze impactgebieden komt alles samen. Gebieden waarin telkens één of meerdere soorten centraal staan en waar we kunnen laten zien en ervaren wat hun pracht en kracht is, maar ook hoe we werken aan het herstel. En…wat elk mens en elke organisatie kan doen.

Onze Diergaarde omarmt zes essentiële pijlers die als een rode draad door onze organisatie lopen. Deze vijf pijlers weerspiegelen onze toewijding aan het creëren van een unieke en betekenisvolle ervaring voor onze bezoekers en dragen bij aan een duurzamere wereld.

Uiteraard doet Diergaarde Blijdorp dit niet alleen. Zo is Blijdorp in nauw contact met Europese dierentuin om Populatie Management Programma's te blijven volgen. Daarnaast werken wij wereldwijd samen met lokale instanties op wereldwijde schaal, zoals het Red Panda Network uit Nepal.