Ga naar belangrijkste inhoud

Waan je in groen en historisch Rotterdam in Diergaarde Blijdorp, en leer alles over het verleden, heden en de toekomst van de 21 rijksmonumenten.

In juni staat Rotterdam in het teken van de Rotterdamse Architectuur Maand. Daarom presenteert Diergaarde Blijdorp met trots drie van haar 21 rijksmonumenten: De Rivièrahal, Het giraffenhuis en theeschenkerij en de entree aan de Van Aerssenlaan. Deze monumenten vormen een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed en vertellen het verhaal van de relatie tussen Diergaarde Blijdorp, Rotterdam en haar inwoners. 

Beleef de architectonische pracht en de groene oases van Blijdorp, en leer meer over onze unieke band met Rotterdam en haar inwoners.

Diergaarde Blijdorp is een van de boegbeelden van de stad aan de Maas, en dient al decennialang als achtertuin voor vele Rotterdammers. Diergaarde Blijdorp, zoals zij in 1940 kwam te heten, is niet meer weg te denken uit Rotterdam. Veel Rotterdammers hebben hier mooie momenten beleefd en waardevolle herinneringen gemaakt. Maar hoe is het ooit begonnen en hoe staan de rijksmonumenten er nu bij? En misschien nog wel belangrijker: wat is hun functie nu en in de toekomst?

Diergaarde Blijdorp, ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn in 1938, is een iconisch onderdeel van Rotterdam. Het park combineert architectuur en natuur op unieke wijze, met opvallende gebouwen voor dieren en grote weiden waarin verschillende diersoorten gezamenlijk leefden. De Rivièrahal, grote vijver en uitkijktoren vormden het centrale hart van het park. Klassieke stedenbouw elementen zoals pleinen, boulevards en groen zorgden voor een harmonieuze en sierlijke omgeving.

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog diende Blijdorp als een belangrijke ontmoetingsplek voor Rotterdammers, een plek om te ontsnappen aan de verwoestingen in de stad. Door de jaren heen is Blijdorp uitgegroeid tot een onmisbare attractie voor de stad en omstreken. De monumentale gebouwen en rijke geschiedenis geven Blijdorp zijn bijzondere culturele en historische waarde.

Blijdorp telt maar liefst 21 rijksmonumenten, waaronder de Rivièrahal, het (voormalige) giraffenhuis en theeschenkerij, de beeldbepalende entree aan de Van Aerssenlaan als herkenbaar ijkpunt in de stad. Deze monumenten herinneren aan de oorspronkelijke visie van Van Ravesteyn en vormen nog steeds het decor voor een magische ontmoeting met dieren en de natuur. De gebouwen, beplanting en inrichting van de buitenruimte zijn allen als één geheel ontworpen en hebben daarin een unieke samenhang. Van Ravesteyn ontwierp de Diergaarde als een Gesamtkunstwerk. Hiermee is zij uniek in de Europese traditie van dierentuinen.

Vandaag de dag is Blijdorp veel meer dan een historische diergaarde. De oorspronkelijke parkopzet is getransformeerd naar een biotopen model, waarbij dieren in een natuurlijke omgeving worden geplaatst. Dit model is verder geëvolueerd naar impactgebieden die niet alleen de dierenwelzijn verbeteren maar ook bijdragen aan natuurbehoud en herstel. Bezoekers kunnen genieten van verschillende thema’s en sferen, zoals de Afrikaanse savanne en Aziatische biotopen, terwijl de historische elementen van Van Ravesteyn nog steeds herkenbaar aanwezig zijn. De afgelopen jaren is een groot deel gerestaureerd en daar wordt nog steeds aan gewerkt. Zo is er gestart met de voorbereidingen voor de restauratie van de Victoria Serre (onderdeel van de Rivièrahal) en is het herstel van de bosrendieren stal in volle gang.

De toekomstvisie  van Diergaarde Blijdorp voor de 21 rijksmonumenten is gebaseerd op het Masterplan 2050 ‘Beleven Beschermen Blijdorp’.  

In 2030 wil Blijdorp alle 21 rijksmonumenten gerestaureerd hebben, inclusief de iconische Rivièrahal. Daarnaast wordt er gewerkt aan een kwaliteitsnorm en een ‘Beheer en Onderhoudsplan’ om de monumenten in goede staat te houden en hun historische waarde te behouden.

Om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van het park te versterken, ontwikkelt Blijdorp een beeldkwaliteitsplan en een ruimtelijk plan. Deze zorgen ervoor dat historische elementen worden geïntegreerd met moderne biotopen en impactgebieden, waardoor een harmonieuze omgeving ontstaat.

Blijdorp wil dé ontmoetingsplek van Rotterdam worden. Met haar 34 hectare groen is zij een uniek rustpunt in een alsmaar groeiende stad. Haar unieke rijksmonumenten en de gedeelde geschiedenis met de stad vormen hierbij een gezamenlijke grond. De restauratie en herbestemming van de Rivièrahal biedt de uitgelezen kans om een nieuwe functie toe te voegen aan de Diergaarde voor de wijk en de stad. Voor evenementen, congressen en horeca, zoals zij ooit bedoeld was. Zelfs zonder eerst een kaartje te moeten kopen voor de Diergaarde. 

Met deze ambities wil Blijdorp een duurzame toekomst creëren voor haar rijksmonumenten, waarin dierenwelzijn, educatie, cultuurhistorie en duurzaamheid hand in hand gaan. Hierdoor wordt Blijdorp niet alleen een belangrijke speler in natuurbehoud, maar ook een centrale ontmoetingsplek en een bron van inspiratie voor de stad Rotterdam en haar bewoners.

Drie iconische gebouwen en plekken in Diergaarde Blijdorp, elk met een rijke historie. Gebruik de slider om het oude beeld, gefotografeerd door Gerrit Burg, te vervangen voor het beeld van nu.

De Rivièrahal is het hoofdgebouw en middelpunt van het ontwerp van Sybold van Ravesteyn in de Diergaarde.  De Rivièrahal was na oplevering in 1940, lang het bruisende middelpunt van Rotterdam. Het werd gebruikt voor allerlei evenementen, van modeshows tot concerten, van bokswedstrijden tot tentoonstellingen. Het was een plek waar stad en dierentuin elkaar ontmoetten.

Nu wordt de Rivièrahal gerestaureerd en krijgt haar oude functie terug als ontmoetingsplek. Dit gebeurt in drie stappen: we starten met de Victoria Serre en achterliggende plantenkas. Zij blijft een botanische bestemming houden. Diergaarde Blijdorp is ook een volledig gecertificeerde botanische tuin. De Victoria Serre met de achterliggende kas wordt geheel gevuld met deze functie. De centrale hal pakken we daarna aan en herbestemmen we tot een verhuurbare plek voor evenementen en bedrijven, en tot slot wordt de mensapen/dikhuidenvleugel ontwikkeld tot een educatieve ruimte met break-out rooms en een openbare horecagelegenheid.

De vernieuwde Rivièrahal moet een van de levendige en groene plekken van Rotterdam worden. Hier worden onze verhalen, ons erfgoed en onze ambities verenigd, en de band met de stad versterkt. 

Kom je op 13, 14 en 15 september tijdens de open monumentendagen naar Diergaarde Blijdorp!