Ga naar belangrijkste inhoud
Dierenwelzijn

Diergaarde Blijdorp zet zich niet enkel in voor natuurbehoud en educatie, maar heeft ook een onwrikbare toewijding aan het welzijn van haar dieren. Elke beslissing, groot of klein, wordt genomen met het welzijn van het dier voorop.

Dierenwelzijn vormt het hart van Diergaarde Blijdorp haar ethische en operationele visie. Regelmatig wordt deze benadering herzien op basis van nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke perspectieven. Een uitstekend dierenwelzijnsniveau is onmisbaar voor betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, succesvolle voortplanting van bedreigde soorten en effectieve natuurbehoudseducatie. Zo zien wij dierenwelzijn niet alleen als onze ethische plicht maar ook als een essentiële pijler voor ons natuurbehoudswerk.

Als vooruitstrevende organisatie streeft Diergaarde Blijdorp naar voortdurende samenwerking met (inter-)nationale partners. Actieve deelname in congressen en het delen van kennis staan centraal in ons streven. Hierbij zijn de EAZA Best Practice Guidelines leidend. Door lidmaatschap van organisaties zoals NVD, EAZA en WAZA ondergaan we regelmatige externe evaluaties, waarbij onze welzijnsnormen kritisch worden beoordeeld.

Het welzijn van onze dieren wordt systematisch geëvalueerd met de NVD Dierenwelzijn Methodiek. Deze grondige, objectieve beoordeling omvat diverse welzijnsindicatoren. Resultaten leiden tot de ontwikkeling van Dierenwelzijn Actie Plannen, met specifieke maatregelen ter verbetering. Periodieke herbeoordelingen garanderen voortdurende aandacht voor het welzijn van ieder dier in onze zorg.

Onderzoek is onontbeerlijk voor het begrijpen en verbeteren van dierenwelzijn. In samenwerking met academische instellingen voeren we diepgaand onderzoek uit naar diverse welzijnsfactoren. Variërend van de impact van bezoekers tot weersinvloeden, streven we ernaar om de leefomstandigheden van onze dieren continu te optimaliseren op basis van wetenschappelijke bevindingen.

Het effectief beheren van stress is cruciaal voor het welzijn van dieren. Terwijl acute stressreacties natuurlijk kunnen zijn, is het voorkomen van chronische stress een prioriteit. We gebruiken geavanceerde methoden, zoals cortisolmetingen, om stressniveaus te monitoren. Proactieve interventies worden uitgevoerd wanneer nodig om een optimaal welzijnsniveau te handhaven.

De voortplanting speelt een centrale rol in onze natuurbehoudsinspanningen. Echter, interventies hierin kunnen het welzijn beïnvloeden. Daarom houden we nauwgezet toezicht op de gevolgen van voortplantingsinterventies. Het streven is altijd om een evenwicht te vinden tussen natuurbehoudsdoelen en het waarborgen van het welzijn van elk individueel dier.