Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

Het behoud van soorten en herstel van de natuur aan de Caraïbische kust en in de zeeën vormen een complexe uitdaging door bedreigingen aan land en in de zee. Kustecosystemen zoals mangroves en koraalriffen worden bedreigd door verstedelijking, ontbossing en vervuiling, wat inheemse soorten aantast. In de zeeën lijden mariene ecosystemen onder overbevissing, illegale visserij en klimaatverandering en dan met name het verbleken en verzuren van koraalriffen.

De laatste dertig jaar is bijna de helft van al het koraal ter wereld verdwenen. Koraalriffen bedekken slechts 0,2 procent van het aardoppervlak, maar herbergen wel 25 procent van al het oceaanleven. Deze problemen worden verergerd door het dumpen van afval en plastic in de oceaan. Het behoud vereist gecoördineerde regionale en internationale inspanningen, waaronder beschermde mariene gebieden, duurzame visserijpraktijken en milieueducatie om deze kwetsbare ecosystemen te behouden.

De introductie van uitheemse soorten aan de Caraïbische kust vormt een bedreiging voor inheemse biodiversiteit, met concurrentie om hulpbronnen, predatie en ziekteoverdracht als mogelijke problemen. Voorbeelden van invasieve soorten in de regio zijn onder andere de groene leguaan en vee zoals ezels en geiten. Het beheer van deze uitheemse soorten en bewustmaking zijn cruciaal om inheemse biodiversiteit te beschermen en ecologische stabiliteit te bevorderen.

In de Cariben, op Bonaire, wordt gewerkt aan een Diergaarde Blijdorp Hub. Er is geen enkele dierentuin in de wereld met een totaalfocus die zich richt op dier- en plantsoorten uit de Cariben. Het verhaal dat Diergaarde Blijdorp hier laat zien, is onderscheidend én actueel. We werken nauw samen met DCNA (Dutch Caribbean Nature Alliance), WWF en de Caraïbische gemeenschap.

Ons project RoffaReefs, dat onderdeel is van de hub op Bonaire, levert voor meerdere rifvissen de eerste inzichten op als het gaat om hun voortplanting. Wanneer we niets weten van hun voortplanting, kunnen we er ook niet voor zorgen dat ze weer in aantal toenemen. De kennis die we hier opdoen is van levensbelang. Wanneer we beter weten op welke momenten de op het rif levende soorten zich voortplanten, kunnen we in samenspraak met de vissers de visserij daarop afstemmen, waardoor populaties weer een boost krijgen.

 

In 2018 kwamen vier Antilliaanse leguanen met het regeringstoestel van premier Mark Rutte mee naar Rotterdam. Sindsdien hebben we al een eerste geboorte kunnen vieren. We zijn één van de weinige dierentuinen in de wereld die deze soort houdt. Een soort waar het steeds slechter mee gaat door de introductie van de grotere groene leguaan. Als onderdeel van onze impact op de Cariben willen we een kweekcentrum bouwen op Sint Eustatius voor deze zeer bedreigde leguanensoort.

  • In 2050 hebben we tien vissoorten succesvol gekweekt met ons autonome kweeksysteem.
  • Over vijf jaar is er een gezonde populatie van de Antilliaanse leguaan in Europese dierentuinen.
  • Over vijf jaar hebben we een kweekcentrum voor de Antilliaanse leguaan gerealiseerd op één van de eilanden.
  • Over vijf jaar heeft onderzoek vanuit Diergaarde Blijdorp bijgedragen aan het makkelijker kunnen herkennen van groene leguanen en hybriden. Hierdoor kunnen we meer ruimte geven aan de Antilliaanse leguaan.

  • We leveren een bijdrage, financieel en door middel van expertise, aan het behoud van de bedreigde mangrovebossen. Over vijf jaar doen we een eerste evaluatie van onze inspanningen op dit gebied.
  • Over vijf jaar hebben we een opvangcentrum geopend voor invasieve soorten, zoals ezels en geiten. Hierdoor krijgen de flora en fauna van de Cariben meer ruimte.

  • Over vijf jaar hebben we een intensieve samenwerking met Secore ten behoeve van het Caraïbisch koraal: we realiseren een lab waar partijen zoals Secore baat bij hebben en waardoor we samen kunnen werken aan het verbeteren van de koraalriffen langs de Caribbean Coast.
  • Over vijf jaar hebben we samen met de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering op verschillende soorten koraal.
  • Over vijf jaar hebben we een vruchtbaarheidskalender voor vissen op het Caraïbische rif gerealiseerd die ervoor zorgt dat de visserij beter daarop afgestemd kan worden en de populaties de kans krijgen om op een natuurlijke wijze te groeien.