Ga naar belangrijkste inhoud

Ga terug naar het begin van de pagina

Als je aan Afrika denkt, dan zie je de prachtige savannes voor je met kuddes wilde dieren. Maar hoe lang is dit beeld nog realistisch? In Oost-Afrika zijn er namelijk ecologische problemen met grote gevolgen voor de natuur. Woestijnvorming, maar ook stroperij teisteren het gebied.

Gieren zijn essentieel voor dit specifieke ecosysteem, omdat ze kadavers snel opruimen en zo voorkomen dat ziektes zich verspreiden. Maar gieren hebben recentelijk ook een andere belangrijke rol: zij zijn de verklikkers van stropers. Zij cirkelen rondom vers geschoten neushoorns en attenderen rangers daarmee op de aanwezigheid van stropers. Als antwoord daarop vergiftigen de stropers de karkassen. De afgelopen jaren is daardoor de gierenpopulatie in Afrika helaas met bijna 90% afgenomen.  

Diergaarde Blijdorp is coördinator van het populatiemanagement programma en werkt volgens de One Plan Approach van de IUCN aan het voorkomen van het uitsterven van de Rüppellsgier. Samen bouwen we aan een gezonde populatie in Europese dierentuinen. We werken samen met Wageningen University & Research aan de grootste collectie genetische data van de Rüppellsgier. Samen met het Peregrine Fund monitoren we de nog bestaande wilde populaties en kijken we welke gebieden eventueel geschikt zijn voor herintroductie. Met deze brede samenwerking bereiden we het terugzetten van deze gier in het wild voor.

Stroperij is helaas nog steeds een zeer groot probleem. De huidige technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om stroperij in een zeer vroeg stadium te ontdekken en daarmee gemakkelijker te voorkomen. Diergaarde Blijdorp is een perfecte plek om dit soort tools in de pilotfase te testen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de tools optimaliseren en eerder uitvoerbaar krijgen. Op dit moment werken we samen met SmartParks aan het optimaliseren van een tool die op neushoorns wordt toegepast.

  • Over vijf jaar hebben we een genetisch gezonde, groeiende populatie Rüppellsgieren in Europese dierentuinen.
  • Over vijf jaar hebben we een consortium gebouwd van relevante partijen die toewerken naar de herintroductie van de Rüppellsgier.
  • Over vijf jaar hebben we twee PhD-projecten op het gebied van de Rüppellsgier in samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten – één met de focus op gedrag, één met de focus op genetica.
  • Binnen vijf jaar werken wij intensief samen met SmartParks door te fungeren als hun ‘proeftuin’.
  • Binnen vijf jaar wordt de eerste tool in het wild toegepast die onder andere in Blijdorp getest is.

  • Over vijf jaar hebben wij duurzame partnerships met vooruitstrevende partijen op gebied van water – denk hierbij aan Justdiggit. Ten behoeve van het voorkomen van verwoestijning van het savannegebied.
  • Over vijf jaar hebben we wetenschappelijk onderzoek in coöperatie met de TU Delft opgezet op het gebied van wateropname en CO2 opname.