Ga naar belangrijkste inhoud

Iedere vorm van steun is meer dan welkom. Met jouw steun draag je bij aan het welzijn van onze dieren én aan natuurbehoudsprojecten voor het beschermen van hun natuurlijke omgeving. Daarnaast draagt deze steun bij aan het voortbestaan van onze eenentwintig rijksmonumenten. Bekijk de verschillende mogelijkheden en bouw een band op met de diergaarde.

Het toeroepen van een halt van het verlies aan biodiversiteit is een opdracht voor ons allemaal. Bij Diergaarde Blijdorp nemen we daar onze verantwoordelijkheid voor. Hoe? Als onderdeel van het wereldwijde netwerk loopt Blijdorp voorop bij de inspanningen om de biodiversiteit te behouden.

Wil jij onze doelen op het gebied van soortbehoud en natuurherstel extra ondersteunen? Maak dan hier je donatie!

Diergaarde Blijdorp ofwel Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat u een bedrag kunt schenken met een belastingvoordeel. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • een eenmalige gift die u mag verhogen met 25% en waarbij uw drempelinkomen het bedrag bepaalt dat u mag aftrekken.

óf

  • een periodieke gift die u voor ten minste vijf jaar vastlegt, mag verhogen met 25% en zonder drempel mag aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Wilt u blijvend iets voor Diergaarde Blijdorp betekenen? Niet alleen tijdens uw leven, maar ook als u er niet meer bent? Dan kunt u ervoor kiezen om een gift aan Diergaarde Blijdorp op te nemen in uw testament.