Ga naar belangrijkste inhoud

Met elke donatie en vorm van steun draag je bij aan het voortbestaan van Diergaarde Blijdorp. Jouw bijdrage zijn van onschatbare waarde voor de verzorging van onze dieren, het behoud van ons monumentale park, natuur- en milieueducatie, internationale conservatieprogramma's en natuurbehoud initiatieven die een blijvende impact hebben op de wereldwijde biodiversiteit. Elke vorm van steun is meer dan welkom voor Diergaarde Blijdorp en haar ambities.

Dierentuinen zijn een belangrijke plek om onderzoek te doen. Diergaarde Blijdorp co├Ârdineert verschillende betekenisvolle onderzoeksinitiatieven in binnen- en buitenland. Projecten zoals op Bonaire en in Nepal maken zo echt impact op de natuurlijke leefomgeving. Op deze manier zet Diergaarde Blijdorp zich in voor soortbehoud en natuurherstel. Dit kunnen we niet zonder de betrokkenheid van anderen. Maak samen met ons het verschil.