Ga naar belangrijkste inhoud

Diergaarde Blijdorp ofwel Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat u een bedrag kunt schenken met een belastingvoordeel. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • een eenmalige gift die u mag verhogen met 25% en waarbij uw drempelinkomen het bedrag bepaalt dat u mag aftrekken.

óf

  • een periodieke gift die u voor ten minste vijf jaar vastlegt, mag verhogen met 25% en zonder drempel mag aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Om te kunnen schenken met een voordeel voor uw inkomstenbelasting is het van belang dat u dit meerjarig vastlegt. Met een periodieke schenking regelt u voor minimaal 5 jaar een extra bijdrage aan de dieren en- of planten van Blijdorp. Uw bijdrage wordt daarmee volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Na de aangifte van de inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst een gedeelte terug van de schenking.

Diergaarde Blijdorp heeft in 2021 de status ‘culturele ANBI’ toegekend gekregen met terugwerkende kracht tot en met 2018. Een culturele ANBI is een instelling die voor ten minste 90% actief op cultureel gebied. Gezien de monumentale status en de maatschappelijke relevantie heeft de belastingdienst aan Diergaarde Blijdorp deze status toegekend.

Dat betekent ook dat er een groter belastingvoordeel is voor onze periodieke schenkers. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bij uw aangifte wordt direct gecontroleerd of het gaat om een culturele ANBI, het aangiftesysteem geeft u het extra voordeel.

Let op: De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. U kunt het gehele bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste € 5000 van uw schenking. De komende jaren zal het percentage waartegen u uw schenking in box 1 maximaal kunt aftrekken worden verlaagd. In 2020 was dit nog 46%, in 2021 wordt dit 43%, in 2022 40% en in 2023 37,1%.

Bij hoogste schijf inkomstenbelasting periodiek schenken:

  • U doneert jaarlijks een periodieke schenking van € 100,- dan ontvangt u van de belastingdienst in 2021 € 53,80 retour. Uw netto donatie is dan € 46,20. Diergaarde Blijdorp ontvangt €100,-.
  • Klik hieronder voor enige rekenvoorbeelden voor de komende vijf jaar

Steun ons 5 jaar lang en leg dit vast met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Dit is een standaardovereenkomst die u kunt meesturen met uw belastingaangifte. 

Steun ons 5 jaar lang en leg dit vast met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Dit is een standaardovereenkomst die u kunt meesturen met uw belastingaangifte. Ons RSIN-nummer is 002772036. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte. Let op: Diergaarde Blijdorp heet formeel Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, onder deze naam staan wij geregistreerd.

Let op: Het bestand bevat 2 exemplaren: een voor u als schenker en een voor Diergaarde Blijdorp. Als u de formulieren heeft geprint, ingevuld en ondertekend, kunt u ze beide opsturen naar Diergaarde Blijdorp. De ontvangen formulieren worden vervolgens door onze directeur ondertekend waarna er een versie naar u retour wordt gezonden. Dit is een bewijs voor de Belastingdienst. Daarmee is schenking officieel vastgelegd.

U kunt de formulieren Periodieke Gift opsturen naar (s.v.p. niet mailen):
Diergaarde Blijdorp, Periodieke Gift,
Antwoordnummer 1529,
3000 VB Rotterdam

Heeft u vragen? Neem contact op met Natasja Schipper, Manager Strategische Partnerschappen