Ga naar belangrijkste inhoud

Voelt u zich verbonden met Diergaarde Blijdorp? Sluit u aan bij de ruim 5.500 Vrienden van Blijdorp. Dan maakt ook u het verschil! De afgelopen jaren sponsorden de Vrienden onder meer de nieuwe verblijven voor ijsberen, tijgers, olifanten, gorilla’s, en Amoerpanters.

Met uw contributie en andere giften maakt u het mogelijk om ruime, diervriendelijke, verblijven te bouwen. Maar er is meer: u kunt mee op reis naar andere dierentuinen in binnen- en buitenland. U ontvangt twee vrijkaartjes om ook anderen enthousiast te maken voor Blijdorp. U ontvangt elke drie maanden het Vriendennieuws. In de wintermaanden verzorgen Blijdorp-medewerkers lezingen speciaal voor u. Als vriend bent u dus altijd goed geïnformeerd over de laatste nieuwtjes van voor en achter de schermen.

Het doel van de Vrienden van Blijdorp is om Diergaarde Blijdorp zowel moreel als financieel te steunen. Dankzij de bijdragen van de leden en de inzet van de vrijwilligers hebben de Vrienden van Blijdorp de laatste jaren direct bijgedragen aan de ontwikkeling van Blijdorp. Bekijk hier de meest recente projecten van de vereniging.