Ga naar belangrijkste inhoud

Wist je dat Diergaarde Blijdorp ook 21 waardevolle en unieke rijksmonumenten herbergt? Een groot deel daarvan is in de loop der jaren gerestaureerd, gemoderniseerd en onderdeel gaan uitmaken van de landschappelijke inrichting. Het blijft een uitdaging om samen met alle betrokkenen (o.a.. architecten, Commissie van Welstand en dierverzorgers) de monumenten aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, met behoud van het oorspronkelijke karakter. Juist dit aspect maakt de Diergaarde qua inrichting zo bijzonder.

In 1937 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam dat de Diergaarde uit het stadscentrum moest wijken voor stedelijke bebouwing. Het jaar erop begon men met de bouw van de nieuwe Diergaarde ‘Blijdorp’, genoemd naar de polder Blijdorp, waar de tuin nog steeds gehuisvest is. Architect Sybold Van Ravesteyn kreeg de opdracht voor het ontwerp. Blijdorp werd hiermee een van de eerste tuinen ter wereld die in zijn geheel door één architect ontworpen was: een totaalontwerp.

Hier vind je in één overzicht alle monumenten die Diergaarde Blijdorp rijk is.