Ga naar belangrijkste inhoud

De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de sector vrijetijdsbesteding die zich meer inzetten op het gebied van milieubesparende maatregelen dan wettelijk is vastgelegd. Het keurmerk wordt uitgereikt in Brons, Zilver en Goud. Blijdorp is beloond met de hoogste waardering: Goud.

Vanaf 2025 krijgt het keurmerk een nieuwe naam in Nederland: Duurzaam Gastvrij. Dit certificaat wordt nog steeds ondersteund door Green Key Nederland en Stichting KMVK.

Diergaarde Blijdorp werkt al vele jaren aan een duurzame bedrijfsvoering. De zorg voor de natuur is immers onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het milieu. Bij de bouw of renovatie van dierverblijven wordt goed gekeken naar isolatie, duurzame materialen en slimme techniek om energie te besparen. De zonnepanelen op het dak van het Oceanium en het duurzame Savannehuis zijn hier goede voorbeelden van. De energiebesparende maatregelen die Blijdorp de afgelopen jaren achter de schermen heeft doorgevoerd op het gebied van o.a. water, verlichting en verwarming zijn minder zichtbaar. Zo is een flink aantal kranen en lampen vervangen en zijn er tussenmeters geplaatst. Daarnaast wordt de hele dierentuin gecontroleerd op twaalf belangrijke aspecten: Management, Communicatie, Maatschappelijke betrokkenheid, Water, Reiniging, Afval, Energie, Bouwen en groen, Mobiliteit, Eten en drinken, Duurzaam inkopen en Textiel.

De Diergaarde zal zich in de komende jaren blijven inspannen om haar milieubelasting verder omlaag te krijgen. Het Certificaat Green Key 2023 helpt daarbij omdat de normering elke drie jaar wordt aangescherpt. In de aankomende jaren zal Green Key Nederland, Duurzaam Gastvrij worden. Blijdorp heeft beide certificaten.