Ga naar belangrijkste inhoud

Blijdorp biedt de bezoekers de natuurlijke leefomgeving van de diersoorten en geeft informatie over het behoud van de biodiversiteit. Als we niets doen, verdwijnen diersoorten en daarom zet Diergaarde Blijdorp zich in voor natuurherstel.De urgentie en de oplossingsrichting omschreven wij in vier guiding principles: Stop the Loss, Reverse the Red, Brighten the Blue en Expand the Green.Soortbehoud en natuurherstel gaan hand in hand, dus vormen deze twee samen onze strategie. ‘Together we bring nature back to life’.

Hoe? Ontdek ons verhaal in 1,5 minuut

Veel natuurgebieden hebben het zwaar te verduren. Allemaal op hun eigen manier. Natuurherstel in deze regio’s is essentieel om bedreigde dier- en plantsoorten te behouden. In onze impactgebieden bundelen we alles samen. Zoals in het Oceanium waar telkens één of meerdere soorten centraal staan en waar we hun pracht en kracht laten zien en ervaren, maar ook hoe we werken aan het herstel. Voor deze impactgebieden geven we aan wat de impact van Diergaarde Blijdorp is.

In Oost-Afrika zijn er grote ecologische problemen. Woestijnvorming en stroperij teisteren het gebied. De Rüppells gier is een soort die het zwaar heeft. Blijdorp is Europees stamboekhouder en werkt aan het voorkomen van het uitsterven van deze vogel. Met het Peregrine Fund monitoren we de bestaande wilde populaties en kijken we welke gebieden geschikt zijn voor herintroductie. In onze Diergaarde beleef je Afrika door de ogen van de gier. Op de fly-over kom je op ooghoogte met giraffen, zebra’s, neushoorns en gieren.

West- en Centraal Afrika bestaat uit regenwoud. Deze regio kenmerkt zich door politieke instabiliteit, mijnbouw en een snelgroeiende bevolking. Het gebied wordt geteisterd door de gevolgen van menselijke consumptiehonger. Eén van de getroffen diersoorten is het dwergnijlpaard. Met IBREAM onderzoekt Blijdorp het dwergnijlpaard in het wild en in gevangenschap. Blijdorp creëert bewustwording van de impact van ons consumptiepatroon. In de African Jungle verdwaal je in een groene oase. Het is een smeltkroes van dieren die je hoort, ziet, voelt en ruikt.

De Aziatische olifant is 85% van zijn leefgebied verloren. De populaties leven versnipperd.  Conflicten tussen mensen en dier veroorzaken de meeste bedreigingen. Diergaarde Blijdorp is coördinator van het Europese populatiemanagementprogramma. Met Wageningen University & Research werken we aan een set genetische data voor de olifant. Daarmee ontwikkelen we een genetische tool om de wilde populaties te volgen. In de Diergaarde loopt het olifantengebied middels een oliduct door het park. Daardoor wordt hun leefgebied groter en ontmoeten de bezoekers ze op meer plaatsen.

De Noordzee is de drukste zee met de dichtstbevolkte kusten. Overbevissing en destructieve visserijpraktijken tasten de ecosystemen aan. In ons Oceanium onderzoeken we de schadelijke effecten. De vleet verkeert in een zorgwekkende situatie. De populaties zijn dramatisch afgenomen.  Als wetenschappelijk instituut brengen wij partijen bij elkaar voor een gezonde zee. In het Oceanium doorkruist de haaientunnel het grootste aquarium voor Noordzee vissoorten. Sommige dieren, zoals de vleet, zijn echter te groot. Die beleef je via een virtual reality experience.

Behoud en herstel van de biodiversiteit van de Caraïbische kust en zeeën vormen een uitdaging. Verstedelijking, ontbossing en vervuiling bedreigen de kustecosystemen. De introductie van uitheemse soorten bedreigt de inheemse biodiversiteit. Op Bonaire komt er een Diergaarde Blijdorp Hub met de totaalfocus op Caribische dier- en plantsoorten. Wij houden als een van de weinigen de Antilliaanse leguaan. In de Diergaarde loop je via een koraalrif langs aquaria met levend koraal richting de Caraïbische kust.

Het Himalayagebergte staat onder druk vanwege bevolkingsgroei en de aanleg van waterkrachtcentrales. De rode panda’s zijn bedreigd; hun leefgebied raakt versnipperd en voedselbronnen worden kleiner. Diergaarde Blijdorp is GSMP Convenor voor de rode panda. We overzien daardoor de wereldpopulatie rode panda’s in dierentuinen. In het Himalayawoud bewonder je de Indische neushoorn. Op de Bergdierenrots verblijven de rode panda’s en kuifherten. In de Forest Guardian bouwen we een kwekerij na op kleine schaal. Hier zie je hoe we bomen kweken voor herbebossing.

Het rustige deel van Blijdorp met veel groen, is de ideale plek om even te zitten. Tegelijkertijd creëren we hier op een interactieve manier bewustwording over de aanwezigheid van dieren, planten en ecosystemen in ons eigen land en in onze eigen stad. Wist je bijvoorbeeld dat de kroeskoppelikaan tot de vijftiende eeuw in Nederland leefde? Wij onderzoeken of er leefgebieden zijn in Nederland om de kroeskoppelikaan te herintroduceren. De waterbuffer op ons voorplein symboliseert een duurzame omgang met water.

Er bestaan diersoorten die zijn uitgestorven in het wild, maar nog wel in dierentuinen leven. Blijdorp creëert een ‘Last Resort’. Hier huisvesten we soorten waarvan er minder dan 1.000 individuen leven. Wij voorkomen daarmee het uitsterven van deze soorten. Voor een aantal ervan nemen wij de leidende rol. Een bezoek aan deze ‘Last Resorts’ laat je zien hoe. In het Oceanium bevindt zich het Last Resort voor amfibieën, vissen en reptielen. In het Maleise Bos die voor zoogdieren en vogels.

Onze Diergaarde omarmt zes essentiële pijlers die als een rode draad door onze organisatie lopen. Deze zes pijlers weerspiegelen onze toewijding aan het creëren van een unieke en betekenisvolle ervaring voor onze bezoekers en dragen bij aan een duurzamere wereld.

1. Dierenwelzijn

Een positief dierenwelzijn is de randvoorwaarde voor ons handelen. We monitoren het welzijn van de dieren structureel, dag en nacht. Samen met vooraanstaande onderzoekers zijn we blijvend op zoek naar verbeteringen gebaseerd op data. 

2. Onderzoek

Ons streven naar kennis en begrip van de natuur is onophoudelijk. We ondersteunen baanbrekend onderzoek en werken samen met wetenschappers om bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit wereldwijd.

3. Cultureel erfgoed

We erkennen en respecteren ons cultureel erfgoed en streven ernaar om de band tussen mens, natuur en cultuur te koesteren.

4. Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. We nemen maatregelen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, van energiebesparing tot afvalbeheer en het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag bij onze bezoekers.

5. Publiek

We willen een onvergetelijke bezoekerservaring bieden. Dit betekent het creëren van aantrekkelijke, informatieve en boeiende exposities die bezoekers dichter bij de natuur brengen.

6. Educatie

We streven naar het inspireren van een nieuwe generatie natuurbeschermers door middel van educatie. Onze programma's en interactieve tentoonstellingen bieden inzicht in de natuur en benadrukken het belang van behoud en herstel.