Ga naar belangrijkste inhoud

Diergaarde Blijdorp heeft woensdag afscheid genomen van een oude en geliefde bewoner. Tijger Alia is in alle vroegte geëuthanaseerd. De 19-jarige Sumatraanse tijger werd al langere tijd gekweld door ernstige gebitsproblemen.

De laatste tijd ging het steeds minder met het 74 kilo wegende vrouwtje. Door de aanhoudende problemen met haar tanden werd het steeds lastiger om te eten. Deze gebitsproblemen zijn niets nieuws. Een aantal jaar geleden heeft zij reeds een ingrijpende ingreep ondergaan. Dit heeft uiteindelijk slechts tijdelijke verlichting gebracht. Gezien de gevorderde leeftijd van Alia (in het wild worden tijgers maximaal 15 jaar) is besloten om het dier een nieuwe operatie te besparen. Niet in de laatste plaats vanwege de grote risico’s van een narcose op haar leeftijd.

Alia heeft naast haar schitterende verschijning ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de reservepopulatie. Zo kreeg zij in 2010 twee welpjes. Deze kwamen ter wereld in dezelfde tijd dat Rotterdammer Van Bronckhorst het Nederlands Elftal naar de WK-finale schoot, waardoor de welpen de namen Gio en Vanni kregen.

Het afscheid van Alia betekent niet dat Diergaarde Blijdorp afscheid neemt van de soort. De houder van het populatiemanagement programma voor Sumatraanse tijgers in Londen Zoo, heeft reeds kenbaar gemaakt dat Diergaarde Blijdorp na het overlijden van Alia in aanmerking komt voor twee nieuwe tijgers. Het gaat hierbij om een mannetje en een vrouwtje die in de toekomt hopelijk voor gezond nageslacht gaan zorgen. Met deze twee Sumatraanse tijgers zet de Rotterdamse dierentuin een belangrijke stap in het behoud van deze ernstig bedreigde tijgersoort.

Het tijgerverblijf dat jaren geleden met behulp van de Vereniging Vrienden van Blijdorp is gebouwd, zal voor de eventuele komst van de twee nieuwe tijgers eerst een verbouwing ondergaan. We doen er alles aan om de bezoekers hier zo min mogelijk last van te laten ondervinden.