Ga naar belangrijkste inhoud

Er is eind juni een kleine panda geboren! De kleine is nu zo’n zeven weken oud. Moeder Kwina verplaatst haar jong af en toe naar een andere nestkast. Ze wonen samen met vader Miyuko in het verblijf met de vlonder. Dierverzorger Linda wist het jong op de foto te zetten.

De verwachting is dat het jong eind september vaker een kijkje buiten neemt. Kleine kleine panda’s verblijven doorgaans zo’n drie maanden in het nest. Diergaarde Blijdorp coördineert het populatiemanagement programma van deze bedreigde soort.

Het verblijf is geschonken door de Vrienden van Blijdorp en is in 2022 vernieuwd met nieuwe nestkasten.