Ga naar belangrijkste inhoud

Al geruime tijd neemt het aantal in het wild gestaag af. Daarom zet Diergaarde Blijdorp zich in voor het bijzondere kuifhertje. Zo is de Rotterdamse dierentuin al jaren coördinator van het Europese populatiemanagement programma. Afgelopen week mocht Blijdorp zelfs een jong verwelkomen.

Na een draagtijd van ongeveer 6 maanden was het zover. Het kleine hert, kreeg voor het oog van de webcam in het binnenverblijf een jong. Toch kreeg moeder het voor elkaar om buiten de camera te bevallen. Na een aantal minuten stond het pasgeboren diertje al op haar hoeven om bij moeder te drinken. Het kuifhert is met een hoogte van maximaal 70 centimeter één van de kleinste hoefdieren ter wereld. Mannetjes zijn herkenbaar aan lange hoektanden die ver uit de mond steken.

In Diergaarde Blijdorp wonen vier kuifhertjes, drie mannetjes en één vrouwtje. Geboortes komen vrij weinig voor. De Rotterdamse dierentuin is dan ook opgetogen met de aanwinst. Voorlopig blijft het diertje nog even achter de schermen alvorens het voor het publiek zichtbaar is.

Diergaarde Blijdorp zet zich dagelijks in om een groot aantal dieren voor uitsterven te behoeden. Waaronder het kuifhert. Mede door het coördineren van een achttal populatiemanagement programma's draagt de dierentuin bij aan soortbehoud en natuurherstel.