Ga naar belangrijkste inhoud

Welkom Wishu! Gisteren haalden onze dierverzorgers hem op uit Planckendael. Deze leeuwenman is nog jong en bijna geslachtsrijp. Volgens het populatiemanagement programma zijn hij en Lalana genetisch een belangrijke match. Aziatische leeuwen worden ernstig bedreigd en er leven nog maar enkelen in het wild. De urgentie om de soort te behouden is dus hoog. Wishu verblijft de komende vier weken in quarantaine achter de schermen.

 

De foto is in Planckendael gemaakt door fotograaf Jonas Verhulst.