Ga naar belangrijkste inhoud

Afgelopen vrijdag heeft Diergaarde Blijdorp helaas afscheid moeten nemen van haar zeer geliefde Maleise tapirvrouw Pooh. Een afscheid dat extra zwaar valt, aangezien Pooh drachtig was. Pooh werd 12,5 jaar oud en woonde ruim 10 jaar in Blijdorp, waar zij verschillende jongen voortbracht. Hiermee heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het internationale populatiemanagement programma.

De dracht van Pooh verliep in eerste instantie voorspoedig. Een paar weken geleden kreeg de aanstaande moeder echter last van ernstige benauwdheid en ging haar gezondheid zienderogen achteruit. De situatie verbeterde in eerste instantie iets door het toedienen van medicatie. Maar afgelopen week mocht ook dit niet meer baten. Daarom is afgelopen vrijdag besloten het dier uit haar lijden te verlossen. Tegelijkertijd is ook het nog niet volgroeide kalf ingeslapen.

Nog dezelfde avond is tapir Pooh overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor autopsie. Onderzoek toonde aan dat de het vrouwtje leed aan borstvliesontsteking en ernstig longoedeem. Het overlijden van Pooh is een verlies voor de dierentuin en voor de soort. De Rotterdamse tapir gaat deel uit maken van een groot internationaal onderzoek naar de anatomie van de tapir. Zo draagt Pooh ook na haar dood nog bij aan soortbehoud van dit bijzondere dier.

De Maleise tapir is de grootste tapirsoort en kan wel 400 kilo worden, een volwassen exemplaar is herkenbaar aan de witte ‘zadelvlek’ op het verder zwarte lijf. Deze zwart-witte combinatie maken dat een bijna 2,50 meter lang volwassen dier minder opvalt in het bos waar het doorgaans leeft. 

In het wild is de tapir ernstig bedreigd. Voornamelijk door houtkap waardoor het leefgebied versnippert en de solitair levende dieren elkaar steeds moeilijker kunnen vinden. Met alle gevolgen voor de voortplanting van dien.