Ga naar belangrijkste inhoud

Olifantenvrouwtjes Trong Nhi en Nhi Linh zijn afgelopen weekend verhuisd van Rotterdam naar Washington DC waar ze veilig zijn aangekomen. Een hele onderneming met een lange voorbereidingstijd. Voor de twee olifantendames en het internationale populatiemanagement programma een mooie kans. Deze samenwerking met Amerikaanse dierentuinen biedt veel nieuwe mogelijkheden om deze bedreigde diersoort beter te beheren en te behouden voor de toekomst.

Het transport is vlot en goed verlopen. De reis startte in Rotterdam naar Luik over de weg en werd daarna per vliegtuig  vervolgd naar New York. Eenmaal daar werd het bijzondere transport verrast met een politie-escort naar Washington Zoo om een goede doorstroom op de weg te garanderen. Maandagnacht zijn de twee olifanten losgelaten in hun ruime quarantainestal.

Populatiemanagement programma

Diergaarde Blijdorp coördineert al sinds 1992 de olifantenpopulatie in dierentuinen die aangesloten zijn bij de EAZA (Europese dierentuinorganisatie). Als Europees stamboekhouder hebben we al een tijd nauw contact met de Amerikaanse stamboekhouder voor Aziatische olifanten. Het is de bedoeling om de banden tussen deze twee aparte stamboeken te verstevigen en wellicht uiteindelijk één wereldwijd stamboek op te zetten. Door de krachten te bundelen hopen we een zo’n groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de Aziatische olifant.

Samen sterk

In Europa is veel kennis en ervaring opgebouwd met het houden en beheren van een populatie Aziatische olifanten in dierentuinen. De laatste tien tot twintig jaar hebben de olifantenkuddes in het Europese populatiemanagement programma (EEP) zich erg goed voortgeplant. Om die reden wordt op dit moment de populatiegroei binnen Europa zelfs geremd. In Amerika is de situatie heel anders. Daar worden juist te weinig nakomelingen geboren. Op dit moment zelfs niet genoeg om de dierentuinpopulatie in stand te houden. Aangezien in Europa de populatie dus eigenlijk teveel groeit en in Amerika deze juist dreigt te krimpen is het idee opgevat om vruchtbare olifantenvrouwtjes vanuit het EEP naar Amerika te brengen. Zo hopen we een tweede succesvolle reservepopulatie op te bouwen.

De eerste twee kandidaten

In onze olifantenkudde zijn Trong Nhi en haar dochter Nhi Linh twee uitstekende kandidaten. Zij behoren niet tot de Irma-familielijn en hebben een eigen gedeelte naast de familiegroep. Ook was Blijdorp al op zoek naar een voor hen geschikt onderkomen waar zij een eigen familielijn met nakomelingen kunnen uitbouwen.

Nieuwe plek in Washington

In Washington krijgen Trong Nhi en Nhi Linh de beschikking over een groot modern verblijf. Ze zullen ook andere olifanten gaan ontmoeten. Als dit nodig mocht zijn, is er voldoende ruimte om de olifanten te scheiden en toch een goed welzijn te kunnen bieden. Trong Nhi en Nhi Linh werden maanden voorbereid op hun reis. Ze zijn speciaal getraind om het inladen in de container gemakkelijk en zonder al teveel stress te laten verlopen.

Over het transport en de samenwerking tussen Diergaarde Blijdorp en Washington Zoo is intensief contact geweest. Dierverzorgers uit Washington hebben in Blijdorp een week meegelopen om de dieren te leren kennen en vertrouwd te raken met de dagelijkse verzorging. Twee verzorgers uit Blijdorp en een dierenarts reisden met de olifanten mee en blijven tot Trong Nhi en Nhi Linh hun draai helemaal hebben gevonden.

De olifantendames zijn tijdens het transport per vrachtwagen en vliegtuig continu voorzien van voedsel en water en konden zelfs slurfcontact met elkaar hebben.