Ga naar belangrijkste inhoud

Dankzij een unieke samenwerking tussen vier dierentuinen zijn er tien zeer bedreigde Rüppellsgieren uit het ei gekropen. Hierdoor zijn er nu in zowel Diergaarde Blijdorp, Vogelpark Avifauna, Beekse Bergen en DierenPark Amersfoort jonge gieren te zien. Niet eerder waren er zoveel jongen in Nederlandse dierentuinen: een primeur! Diergaarde Blijdorp coördineert het populatiemanagement programma van deze ernstig bedreigde soort.

Nieuwe aanwas bij gieren is van belang omdat ze in het wild ernstig worden bedreigd. Daarom is het belangrijk dat dierentuinen een reservebestand opbouwen van bedreigde soorten.

Meer jongen door wisseltruc en samenwerking

Om tot dit mooie resultaat te komen is er gebruik gemaakt van een natuurlijk fenomeen. Gieren leggen doorgaans één ei per seizoen, maar wanneer deze verloren gaat, leggen ze vaak een tweede ei. Daarom halen de verzorgers in Blijdorp het eerste ei weg om in de broedmachine te laten uitkomen, zodat de ouders een tweede ei leggen en de kans op meerdere jongen van deze bedreigde diersoort toeneemt. De afgelopen jaren heeft Blijdorp hier veel ervaring mee opgedaan. Ook Avifauna heeft deze methode toegepast en de eieren naar de broedmachine in Blijdorp gebracht.

Zodra het kuiken uitkomt wordt het een paar dagen met de hand gevoerd zodat het fit en sterk is. Dan keert het terug naar de ouders en wordt het gewisseld met het tweede ei dat weer naar de broedmachine wordt gebracht. Als het tweede ei uitkomt, wordt voor dit jong geschikte pleegouders gezocht. Het pleegjong wordt doorgaans opgevoed als hun eigen jong. Door de samenwerking tussen de dierentuinen, kunnen er meer eieren worden uitgebroed en zijn er meer pleegouders beschikbaar. Blijdorp en Avifauna hebben elkaar hier vorig jaar al in gevonden. Bijzonder is dat de samenwerking nu is uitgebreid met Beekse Bergen en DierenPark Amersfoort. Zij stelden met succes een adoptiekoppel vale gieren beschikbaar zodat in beide tuinen een pleegjong van Rüppellsgieren kon worden opgevangen.

Een vorig jaar geboren gier in Blijdorp ontsnapte enige weken geleden na stormschade aan het net. Omdat hij in goede conditie is en goed kan vliegen, bleek het lastig hem te vangen. Inmiddels is zij gevangen in Thuringen, nabij Leipzig.

Stamboeken

Diergaarde Blijdorp coördineert het populatiemanagement programma van de Rüppellsgieren en Avifauna het Europese stamboek van de witkopgieren. De coördinator van dit populatiemanagement programma bepaalt samen met een commissie van experts welke dieren nakomelingen mogen krijgen en uitgewisseld moeten worden. Ook wordt bepaald naar welke dierentuin de jongen gaan als ze groot zijn. Hiervoor is computersoftware ontwikkelt die de genetica van de populatie analyseert. Daarnaast bepalen de experts ook het beleid voor de lange termijn.

Bedreiging

Gieren worden in het wild ernstig bedreigd en ook de voortplanting in dierentuinen is moeizaam voor vele soorten. In Afrika leidt met name het stropen van neushoorns en olifanten tot een sterftetoename bij gieren. De stropers vergiftigen karkassen om zo gieren te doden die anders hun illegale activiteiten kunnen verraden. Ze cirkelen namelijk rond boven het aas waardoor rangers de stropers makkelijk kunnen vinden. Maar ook in Azië worden gieren ernstig bedreigd.