Ga naar belangrijkste inhoud

Diergaarde Blijdorp draagt bij aan een onderzoek van stichting IBREAM waarbij er met speurhonden gezocht wordt naar bedreigde dwergnijlpaarden. In het wild komt de soort voor in de dichte bossen van West-Afrika. De exacte populatie is onbekend, omdat er te weinig waarnemingen worden gedaan. Maar daar kunnen speurhonden bij helpen… Speurhond Boyd reisde naar Ivoorkust, nadat hij onder andere in Blijdorp is opgeleid.

BEDREIGD

Het dwergnijlpaard komt dus voor in de dichte bossen van West-Afrika en wordt daar ernstig bedreigd. De aanname, door eerdere onderzoeken, is dat de grootste populatie zich bevindt in het Taï National Park, in Ivoorkust. Daarnaast komen ze ook voor in Guinea, Liberia en Sierra Leone. De zeer ruwe schatting is dat er nog iets meer dan 1000 dieren in het wild leven. Het dwergnijlpaard heeft een sleutelfunctie in het bos, zo zijn ze zadenverspreider van allerlei planten en bomen. Die zaden zijn weer nodig voor het ecosysteem en voor de daar levende bedreigde apensoorten. Wanneer er niets gebeurt, zal de soort uitsterven.

HET ONDERZOEK

Dwergnijlpaarden weten zich goed te verstoppen in het dichte oerwoud. Daarom is onderzoek naar de soort lastig en is het onbekend hoeveel er nog in het wild zijn. Om het dwergnijlpaard beter te lokaliseren is er onder andere in Diergaarde Blijdorp getraind met een speurhond, Boyd genaamd. De dierverzorgers leverden samples met geuren van dwergnijlpaard Eveline aan, waardoor Boyd goed kon oefenen. Hij is getraind door Wesley Visscher, CEO van Scent Imprint conservation dogs.

NAAR IVOORKUST MET RESULTAAT

Uiteindelijk reisde Boyd samen met IBREAM naar Ivoorkust om deze methode ook in het wild toe te passen. Eenmaal in Ivoorkust liet Boyd al snel zijn toegevoegde waarde zien. Uren na aankomst pikte Boyd, op rivier Hana, al geuren op. Lokaal getrainde rangers zochten op het land verder naar voetsporen en uitwerpselen. Ook hierbij kwam Boyd te hulp, want Boyd vond versere uitwerpselen en voetsporen. Uiteindelijk zijn er op die plekken cameravallen geplaatst, waar al snel beelden van dwergnijlpaarden op binnen kwamen! Nu kunnen we veel gemakkelijker informatie vergaren over het aantal dieren dat nog voorkomt en bijvoorbeeld ook de verhouding man en vrouw. Dit soort informatie is essentieel om deze diersoort voor uitsterving te behoeden.

TOEKOMST

Blijdorp kijkt uit naar een langdurige samenwerking met IBREAM en is blij om een bijdrage te leveren aan dit natuurbehoudsonderzoek. De Diergaarde steunt het project financieel, maar zal ook de mogelijkheid blijven bieden om in Nederland onderzoek te blijven doen naar het dwergnijlpaard.

STICHTING IBREAM

IBREAM staat voor Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals. De missie van deze organisatie is om bij te dragen aan de conservatie van bedreigde Afrikaanse zoogdieren. Dit doen zij door middel van toegepast en fundamenteel onderzoek naar voortplantingsbiologie (zowel in het wild als in dierentuinen), de integratie van dit onderzoek in andere natuurbeschermingsinitiatieven en educatie.