Ga naar belangrijkste inhoud

De nieuwe leeuw Wishu uit Planckendael (België) heeft met succes kennisgemaakt met leeuwin Reena. Beide dieren zijn nog jong: twee en vier jaar. Omdat Wishu nog wat onzeker is, is deze jonge, nog niet zo dominante vrouw, goed gezelschap om mee te starten. De introductie doet hem zichtbaar goed. De komende periode blijven de verzorgers zijn ontwikkeling extra volgen. Pas als hij voldoende zelfvertrouwen heeft ontwikkeld, kan hij aan Lalana, de moeder van Reena worden geïntroduceerd.

Met haar dertien jaar is Lalana inmiddels op leeftijd. Op aanbeveling van de coördinator van het Europese populatiemanagement programma moest zij daarom zo snel mogelijk aan Wishu worden gekoppeld. Zij vormen samen een belangrijk koppel om de genenpoel van deze ernstig bedreigde diersoort uit te breiden.
De Aziatische leeuwen in Blijdorp maken deel uit van een reservepopulatie om de risico’s te spreiden en uitsterven te voorkomen. In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest National Park, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer 600 exemplaren. Omstreeks 1900 waren er nog minder dan twintig Aziatische leeuwen over. Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Aziatische leeuwin Asha. Dit besluit is genomen in overleg met de coördinator van het Europese populatiemanagement programma in Aalborg (Denemarken) en de dierenartsen, curatoren en verzorgers in Blijdorp. Eerder dit jaar namen we ook al afscheid van haar zus Mette. Beide werden vier jaar en zijn in Rotterdam geboren.

De leeuwinnen kampten van jongs af aan met neurologische klachten (ataxie) die langzaam verergeren. Dit zorgde voor allerlei problemen zoals moeite met lopen en evenwicht. Uit verder onderzoek bleek dat er sprake was van een uitstulping van de kleine hersenen. Dit is een aandoening die erg pijnlijk kan zijn en is niet te behandelen. Toen de problemen van Asha nog meer verslechterden, is de beslissing genomen om haar te euthanaseren. Leeuwin Reena heeft op dit moment ook neurologische klachten, alhoewel milder, en haar gezondheid wordt goed gemonitord door de dierenartsen en verzorgers in Blijdorp.  De moeder van de jongen, Lalana, heeft geen neurologische klachten.

Sinds enige tijd is bekend dat neurologische klachten voorkomen bij meer Aziatische leeuwen in dierentuinen en mogelijk ook in het wild. Daarom loopt er al langere tijd een grootschalig onderzoek in samenwerking met het Europese populatiemanagement programma en de Universiteit Utrecht naar de oorzaak en het voorkomen van deze neurologische klachten (ataxie), geïnitieerd vanuit Blijdorp. Dit is belangrijk voor het voortbestaan van de kleine resterende groep Aziatische leeuwen in dierentuinen en het wild.

Foto: Universiteit Utrecht