Ga naar belangrijkste inhoud

In Blijdorp gaan we duurzaam met afval om. Diergaarde Blijdorp werkt al vele jaren aan een duurzame bedrijfsvoering. De zorg voor de natuur is immers onlosmakelijk verbonden met het milieu. We gaan daarom onder andere duurzaam om met het afval dat we produceren. Zo scheiden we achter de schermen ons afval op ons milieupark en hebben we een eigen composteermachine. Maar als bezoeker kun je ook bijdragen door bijvoorbeeld je blikjes of petflessen in te leveren.

In Blijdorp hebben we achter de schermen een milieupark waar we ons afval scheiden. Hier vind je onder andere onze mesthoop en composteermachine. In de composteermachine verwerken we swill tot compost. Swill bestaat uit voedselresten die overblijven, dit scheiden we dus van het overige afval. In ongeveer 24 uur maakt de composteermachine er dan compost van, van elke 10 kilo swill blijft er zo’n 1,5 kilo compost over. Deze compost wordt, samen met de compost die ontstaat bij de verwerking van GFT, afgevoerd en gebruikt voor land- en akkerbouw.

In Blijdorp kan je zowel blikjes als petflesjes inleveren in de daarvoor bestemde automaten. Het inleveren gaat in twee verschillende bakken. Dankzij deze gescheiden inzameling kunnen de blikjes en petflessen gerecycled worden tot nieuwe flesjes en blikjes.

Door je lege petflesjes en blikjes in te leveren, steun je ook nog eens een goed doel: het zeeschildpaddenproject op Sint Eustatius. Zeeschildpadden worden namelijk wereldwijd bedreigd door plastic afval in de oceanen. Het project op Sint Eustatius doet daarom onderzoek naar zeeschildpadden door ze uit te rusten met speciale zenders waarmee de dieren gevolgd kunnen worden. Deze zenders worden (mede) door Blijdorp gefinancierd.

In Blijdorp kan je naast je petflesjes en blikjes, ook oude telefoons inleveren. Zo kunnen grondstoffen gerecycled worden, wat voorkomt dat het leefgebied van de westelijke gorilla’s wordt opgeofferd voor het delven ervan. Wil je er meer over weten?

Naast dat we duurzaam met afval omgaan, willen we ook laten zien wat er gebeurt als we dit niet doen. Een voorbeeld hiervan is de plastic soep, wat een steeds groter probleem aan het worden is. Om bewustzijn voor dit probleem te creëren, hebben we in Blijdorp de expositie ‘ZOOveel plastic’ die zich bevindt in het Oceanium.