Ga naar belangrijkste inhoud

Bij het bouwen van nieuwe verblijven en gebouwen letten we in Blijdorp op duurzaamheid. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het gebruik van duurzame materialen, maar ook of we de gebouwen in het geheel duurzaam kunnen bouwen. Het giraffenverblijf is hier een mooi voorbeeld van.

Diergaarde Blijdorp en FSC (Forest Stewardship Council) Nederland ondertekenden op 24 juni 2009 een FSC-convenant. Met deze ondertekening verklaarde Blijdorp dat zij bij nieuwbouw en renovatie FSC-gecertificeerd hout zal toepassen. Daarnaast voldoet al het papier dat we gebruiken aan de FSC-certificering.

Het gebruik van FSC-gecertificeerd hout en papier is direct verbonden met natuurbehoud en de zorg voor het milieu. Dit wil Blijdorp graag uitdragen naar de ruim 1,5 miljoen bezoekers in haar bedrijfsvoering en educatie. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat hout en papier uit een goed beheerd bos afkomstig is.

Naast dat we zoeken naar nieuwe duurzame materialen om mee te bouwen, geven we andere materialen een tweede leven. Zo bestaat een groot gedeelte van de soortbebording in Blijdorp voor honderd procent uit gerecycled plastic. Hetzelfde geldt voor de vlonders bij het Aziëhuis. Ook deze zijn gemaakt van hard gerecycled plastic.

Voor constructie van het gierenverblijf is ook gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. De palen in de gierenvolière, die de netten van het verblijf spannen, zijn namelijk oude trampalen die Blijdorp heeft overgenomen van de RET, een Rotterdams trambedrijf.

Een opvallende verschijning op de Afrikaanse savanne is de giraffenstal in de vorm van een ui. Bij de bouw van dit verblijf is gebruikgemaakt van duurzame materialen en oplossingen. In het ontwerp zijn duurzame materialen verwerkt zoals onbehandeld hout met het FSC-keurmerk en grassen als riet en geperst bamboe. Er wordt ook volop gebruikgemaakt van natuurlijke elementen zoals zon, wind en regen. Zo is het schuine dak bijvoorbeeld transparant en staat het in zo’n hoek dat het zo veel mogelijk beschenen wordt door de zon. Op deze manier kan de zonnewarmte optimaal worden benut.

Op koude dagen wordt het 400 m3 grote verblijf maar gedeeltelijk verwarmd. De giraffen kunnen zelf de warmte opzoeken bij ‘knuffelwanden’. De houtsnipperkachel, die ook de Krokodillenrivier verwarmt, levert hiervoor de energie en gebruikt houtsnippers in plaats van fossiele brandstoffen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van het regenwater dat op het dak van het giraffenhuis valt. Dit wordt opgevangen en gebruikt voor het bewateren van de tropische planten in de aangrenzende Krokodillenrivier.

In Blijdorp zijn we dus druk bezig om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Ons doel is daarom om binnen tien jaar BREEAM-gecertificeerd te zijn. BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een keurmerk dat speciaal bedoeld is om aan te geven hoe duurzaam bouwprojecten zijn. Het keurmerk is niet verplicht, maar geeft aan dat je meer investeert en rekening houdt met duurzame bouw dan in de wet staat voorgeschreven.