Ga naar belangrijkste inhoud

Diergaarde Blijdorp ofwel Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat u een bedrag kunt schenken met een belastingvoordeel. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

Een eenmalige gift die u mag verhogen met 25% en waarbij uw drempelinkomen het bedrag bepaalt dat u mag aftrekken.

Een periodieke gift die u voor ten minste vijf jaar vastlegt, mag verhogen met 25% en zonder drempel mag aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Neem contact op met Strategische Partnerschappen:
Natasja Schipper • tel: 06 558 251 28 / tel. 010 4431453 
Email:  n.schipper@diergaardeblijdorp.nl