Ga naar belangrijkste inhoud

In onze wereldwijde missie om de natuur te herstellen en te behouden, is financiële steun ontzettend belangrijk. De projecten, die door Blijdorp opgestart zijn, zoals de Tree Nursery in de Himalaya en de Bonaire Hub in de Caraïben zijn cruciaal om bedreigde soorten en kwetsbare ecosystemen te beschermen. Door onze projecten te ondersteunen draag je bij aan de bescherming van de natuur waar Diergaarde Blijdorp zich voor inzet. Doe mee met onze missie en help ons een positieve verandering teweeg te brengen.

In de Caribische Zee, een gebied dat wereldwijd erkend is voor zijn biodiversiteit en natuurlijke schoonheid, staat Diergaarde Blijdorp aan het front van natuur conservatie. Onze inspanningen zijn geconcentreerd rond de Bonaire Hub, een innovatief centrum dat essentieel is voor de bescherming van koraalriffen en de daarvan afhankelijke mariene levensvormen. Deze hub vormt een kernpunt voor het project Roffa Reefs, waarbij we nauw samenwerken met lokale gemeenschappen, vissers en internationale organisaties om de voortplanting van rif vissen te onderzoeken en te ondersteunen. Dit onderzoek is van vitaal belang; zonder kennis van de reproductieve cycli van deze vissen kunnen we niet effectief bijdragen aan het herstel van hun populaties en daarmee van de riffen zelf.

De Caribische Hub op Bonaire is niet alleen een centrum voor wetenschappelijk onderzoek maar dient ook als een educatief platform om bewustzijn te creëren over de urgentie voor het behoud van koraal.  Met de oprichting van deze hub heeft Diergaarde Blijdorp zich gevestigd als een pionier in de bescherming van mariene ecosystemen. Gezien de huidige milieucrisis waarmee onze oceanen worden geconfronteerd, zoals de verbleking en verzuring van koraalriffen, is de missie van de Bonaire Hub relevanter dan ooit. Bijna de helft van alle koraal wereldwijd is verdwenen in de afgelopen dertig jaar en zonder ingrijpende maatregelen zullen deze verliezen alleen maar toenemen. Het werk dat we doen op Bonaire is cruciaal voor het behoud van deze vitale ecosystemen die een derde van alle zeevissen en 25% van alle biodiversiteit in de oceanen huisvesten.

Diergaarde Blijdorp nodigt bedrijven en particulieren uit om deel te nemen aan dit belangrijke werk. Uw steun is essentieel voor de voortzetting van onze activiteiten en voor de verdere ontwikkeling van onze methoden en technieken die wereldwijd kunnen worden toegepast. Samen kunnen we een significante impact maken op de bescherming van onze kostbare koraalriffen en de prachtige, doch kwetsbare, levensvormen die ervan afhankelijk zijn. 

Of u nu een kleine of grote bijdragen maakt, uw steun is cruciaal om het koraal te redden. Voor 1.000 euro kan u 10 DNA onderzoeken financieren. Door het financieren van deze onderzoeken kan uw bedrijf bijdragen aan baanbrekend onderzoek, en deel hebben gemaakt van de eerste resultaten in wetenschappelijk onderzoek voor dit onderwerp. . 

Ook kunt u voor 7.500 euro symbolisch een wetenschappelijke student supporten. Door deze steun kunnen we maar liefst 6 maanden een student financieren voor deze belangrijke onderzoeken. 

Voor uw bijdrage aan de Bonaire hub zal u ook verschillende voordelen krijgen:

  • Met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers en een zeer sterke landelijke online aanwezigheid biedt Diergaarde Blijdorp een unieke kans om een breed en divers publiek te bereiken. Uw steun aan Diergaarde Blijdorp stelt u in staat om uw bedrijf te profileren bij dit omvangrijke publiek.
  • Een gepersonaliseerd certificaat voor het aantal DNA onderzoek wat u heeft mogelijk gemaakt. (vanaf 10 DNA onderzoeken)
  • Uitnodiging voor exclusieve bijeenkomsten en kom in een netwerk met gelijkgestemde bedrijven die Diergaarde Blijdorp ook steunen.
  • Jaarlijkse uitnodiging update-event resultaten Bonaire hub.

RoffaReefs wil het ​​verschil maken in het kweken en voeden van mariene vissen. In nauwe samenwerking met de dierentuin van Rotterdam hebben we 100% aquacultuur veganistisch visvoer ontwikkeld. De eerste tests met prototypes van ons door zonnepanelen aangedreven kweeksysteem zijn operationeel. Bekijk ons verhaal!

Het Himalayagebergte, een van de meest indrukwekkende en diverse ecosystemen op aarde, staat onder toenemende druk. Met de groeiende bevolking en de ontwikkeling van infrastructuur zoals waterkrachtcentrales neemt de ontbossing toe. Dit leidt tot een versnippering van het leefgebied van vele unieke soorten, waaronder de bedreigde rode panda. Als we nu actie ondernemen en ingrijpende veranderingen doorvoeren, kunnen we het tij nog keren.

Om deze reden is Diergaarde Blijdorp begonnen met het 'Project Tree Nursery', een initiatief waarbij we in samenwerking met lokale gemeenschappen en internationale partners werken aan het herstel van het leefgebied van de rode panda. Dit project omvat de aanleg van Conservation Nurseries in Nepal en India, waar inheemse bomen worden gekweekt die later worden gebruikt om gedegradeerde gebieden te herbebossen. Ook versterken deze kwekerijen lokale gemeenschappen door hen te betrekken bij het beschermen en beheren van natuurlijke hulpbronnen.

Ons doel is om in 2028 één miljoen bomen te hebben geplant in de Panchthar-Ilam-Taplejung (PIT) corridor. Dit herbebossing initiatief is cruciaal voor de overleving van de rode panda en andere hooggelegen soorten zoals de manoel, evenals voor het behoud van eeuwenoude rododendrons en zeldzame bergflora zoals de primula.

In Diergaarde Blijdorp zelf brengen we dit project tot leven voor onze bezoekers. In onze 'tree nursery' tonen we op kleine schaal hoe we bomen kweken die later worden gebruikt voor de aanplant van nieuw bos. Deze ervaringsgerichte expositie helpt bezoekers de complexiteit van natuurbehoud te begrijpen en toont de wetenschappelijke en praktische stappen die nodig zijn om deze te bereiken.

Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, uw steun is cruciaal. Voor een bijdrage van 3000 euro kunnen we maar liefst 100 bomen planten en dus grote veranderingen teweegbrengen. Voor uw bijdrage aan de Tree Nursery krijgt u ook  verschillende voordelen:

  • Met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers en een zeer sterke landelijke online aanwezigheid biedt Diergaarde Blijdorp een unieke kans om een breed en divers publiek te bereiken. Jouw steun aan Diergaarde Blijdorp stelt u in staat om uw bedrijf te profileren bij dit omvangrijke publiek.
  • Een uitnodiging voor de VIP opening van het Tree Nursery Project in Diergaarde Blijdorp.
  • Uitnodiging voor exclusieve bijeenkomsten en kom in een netwerk met gelijkgestemde bedrijven die Blijdorp steunen.
  • Kennisdeling door inzet Blijdorp spreker. (in overleg)
  • Ook krijgt u een bomen certificaat voor uw bijdragen.