Ga naar belangrijkste inhoud

Wij geloven in de kracht van de samenwerkingen met het bedrijfsleven en zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijk op te treden, we een grotere impact kunnen maken en daadwerkelijk het tij kunnen keren voor bedreigde soorten en ecosystemen wereldwijd.

Daarvoor heeft Blijdorp vijf impactgebieden benoemd waarop we samen met partners het verschil willen maken. Want we kunnen dit niet alleen.

1.            Biodiversiteit

2.           Duurzaamheid

3.           Educatie

4.           Onderzoek

5.           Cultureel Erfgoed

Als Impact Partner van Diergaarde verbindt de organisatie zich aan een van onze impactgebieden om daar samen met Blijdorp het verschil te maken.

We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met Strategische Partnerschappen:

Natasja Schipper • tel: 06 558 251 28 / tel. 010 4431453