Ga naar belangrijkste inhoud

Wij geloven in de kracht van deze samenwerkingen met het bedrijfsleven en zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijk op te treden, we een grotere impact kunnen maken en daadwerkelijk het tij kunnen keren voor bedreigde soorten en ecosystemen wereldwijd.

Daarvoor heeft Blijdorp vijf impactgebieden benoemd waarop we samen met partners het verschil willen maken. Want we kunnen dit niet alleen.

1.            Biodiversiteit

2.           Duurzaamheid

3.           Educatie

4.           Onderzoek

5.           Cultureel Erfgoed

Als Impact Partner van Diergaarde verbindt de organisatie zich aan een van onze impactgebieden om daar samen met Blijdorp het verschil te maken.

Een duurzame bedrijfsvoering staat hoog in het vaandel bij Diergaarde Blijdorp. Duurzaamheid is een van de vijf belangrijke pijlers in het Masterplan 2050. Als groene longen van de stad Rotterdam zet Blijdorp zich in voor het gebruik van grondstoffen op een manier waarbij er voor toekomstige generaties genoeg overblijft. Blijdorp spant zich in voor duurzaamheid, omdat de natuur daarmee gebaat is. Duurzaamheid binnen Blijdorp wordt onderverdeeld in afval, bouw, energie, Green Key en voeding. Viessmann, als nieuwe Impact Partner op het gebied van duurzaamheid, speelt hierin een waardevolle rol van betekenis.

Zo slaan Diergaarde Blijdorp en Viessmann de handen ineen, op weg naar een klimaat neutrale toekomst in 2050. Beide partijen werken samen om de duurzaamheidsdoelstellingen van Diergaarde Blijdorp te verwezenlijken. Deze samenwerking richt zich op het verduurzamen van de klimaatsystemen in Blijdorp. Met onze Impact Partner Viessmann denken we na over duurzame oplossingen, zodat de leefruimtes van onze planten en dieren toekomstbestendig zijn. Gezamenlijk hopen we onze groene ambities voor 2050 waar te maken. Hiervoor zullen beide partijen zich inspannen om de boodschap 'Samen brengen we de natuur weer tot leven' uit te dragen.

We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken. Neem contact op met Strategische Partnerschappen:

Natasja Schipper • tel: 06 558 251 28 / tel. 010 4431453