Ga naar belangrijkste inhoud

Wij geloven in de kracht van deze samenwerkingen en zijn ervan overtuigd dat door gezamenlijk op te treden met onze partners, we een grotere impact kunnen maken en daadwerkelijk het tij kunnen keren voor bedreigde soorten en biodiversiteit wereldwijd. Door de grote betrokkenheid van onze zakelijke partners zijn we in staat het verschil te maken.

Eneco en Blijdorp werken al jarenlang samen aan deze duurzame missie en visie. Bovendien is Blijdorp een vertrouwde omgeving voor de zakelijke relaties van Eneco. Eneco helpt met kennis en kunde onze dierentuin stap voor stap te vergroenen. Op deze manier dragen Blijdorp en Eneco bij aan een leefbare planeet.

We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken

Neem contact op met Strategische Partnerschappen:

Natasja Schipper • tel: 06 558 251 28 / tel. 010 4431453