Ga naar belangrijkste inhoud

U geeft incidenteel of eenmalig een grote gift aan Diergaarde Blijdorp?
Geef via ons online donatieformulier of maak uw gift over op NL30RABO0356316890 t.n.v. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde o.v.v. Gift.

Bent u nog geen bekende van ons? Mail of bel ons dan zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift. Vanwege de privacywetgeving krijgen wij namelijk geen adresgegevens meer door van de bank. Wij kunnen dan ook geen contact met u opnemen als u voor het eerst een gift doet.

Neem contact op met Strategische Partnerschappen:
Natasja Schipper • tel: 06 558 251 28 / tel. 010 4431453 
Email:  n.schipper@diergaardeblijdorp.nl