Ga naar belangrijkste inhoud

In 1856 huurden twee spoorwegbeambten, de heren van den Bergh en van der Valk, een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om hun verzameling exotische vogels onder te brengen. Deze hobby groeide uit tot de oprichting ‘De Rotterdamsche Diergaarde’ in 1857. Inmiddels, ruim 165 jaar later, is Diergaarde Blijdorp uitgegroeid tot een internationale natuurbeschermingsorganisatie die wereldwijd actief is in het behouden van soorten en herstellen van de natuur.

Diergaarde Blijdorp is een stichting zonder winstoogmerk en heet voluit: Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde. De stichting heeft in totaal vier doelstellingen die zijn vastgelegd in de statuten.

  1. De instandhouding van het culturele erfgoed van de stichting;
  2. Het inspireren tot natuurbehoud in de breedste zin van het woord;
  3. Het behoud en herstel van biodiversiteit;
  4. Het bieden van een aangename recreatieve tijdsbesteding.

Together We Bring Nature Back To Life

De uitdagingen om de natuur te behouden en herstellen zijn groot. Daarom werkt Diergaarde Blijdorp samen met verschillende organisaties wereldwijd.

De directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde wordt sinds 1 augustus 2017 gevormd door de heer E.J. Zevenbergen. Hiernaast heeft de Stichting een (onbezoldigde) Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden.

De beloning voor de directeur-bestuurder wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld, waarbij in het verleden altijd de Gemeente-CAO het uitgangspunt is geweest. Er zijn geen bonusregelingen. Hoewel de Diergaarde sinds 2013 officieel de Leisure-CAO volgt, zijn de salarissen voor de toen aanwezige medewerkers gegarandeerd volgens de op 1 april 2013 geldende schaalindeling van de Gemeente-CAO. Voor de sinds april 2013 aangenomen medewerkers is de Leisure-CAO van kracht.